Programul de relații cu publicul de la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, Direcția impozite și taxe locale, Direcția de Asistență Socială și Medicală și de la Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din cadrul Primăriei Cluj-Napoca se va desfășura de luni, 23.03.2020 și până la încetarea situației de urgență decretate, în intervalul orar 10.00-14.00.

În ceea ce privește programul ghișeelor de relații cu publicul ale Direcției Generale Poliția Locală, Direcției de Evidență a persoanelor și Programul înmormântări din cadrul Serviciului Administrare Cimitire Domeniul Public, acesta rămâne neschimbat.


Primăria Cluj-Napoca anunță prelungirea, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată a parcărilor cu abonament destinate riveranilor din cartierele municipiului, inclusiv cele situate în parkinguri. Prelungirea termenului de plată a fost aprobată prin Hotărârea nr. 122 a Consiliului Local, în ședința extraordinară de îndată din 16 martie 2020.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată a taxei de reconcesionare a locurilor de înhumare, a căror concesiune a expirat în cursul anului 2019.

În Monitorul Oficial al României nr. 230/21.03.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care au fost prelungite o serie de termene pentru achitarea impozitelor locale și au fost dispuse măsuri în domeniul procedurii de executare silită, după cum urmează:

1. În anul 2020, termenul de plată de 31 martie pentru plata impozitului pe clădire, teren și mijloace de transport se prelungește până la data de 30 iunie inclusiv și se prelungește astfel și acordarea bonificației de 10 % stabilită de Consiliul local.

2. Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare a clădirilor nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, respectiv a clădirilor deținute de către persoane juridice, s-a prelungit prin efectul legii de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

3. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG. nr.29/2020, respectiv începând cu data de 21.03.2020, și neachitate până la încetarea stării de urgență dispusă prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea nu sunt considerate obligații fiscale restante.

4. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

5. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire și de necalculare a accesoriilor încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.