Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de vineri, 21.04.2023, ora 15, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 158/21.04.2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 21.04.2023:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane – Runda II”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – managementul deșeurilor, Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.