Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de luni, 18.12.2023, ora 9, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din dispoziția nr. 4.577 din 14 decembrie 2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 18.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 617/2019, Hotărârea nr. 222/2020 și Hotărârea nr. 549/2022 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.