Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 3 august 2020:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca și aprobarea procedurii de anulare a acestora. Proiect din inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70. Proiect din inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10. Proiect din inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice. Proiect din inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141. Proiect din inițiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27. Proiect din inițiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea. Proiect din inițiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire imobil cu două unități locative, P+E+R, str. Smârdan nr. 2; beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela. Proiect din inițiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia. Proiect din inițiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru. Proiect din inițiativa primarului.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teitoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din inițiativa primarului.
22. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 10, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.
23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
24. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1.562/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 656/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.
25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Prietenie Korunk, în vederea realizării proiectului ,,Revista Korunk 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Poeți clujeni postdecembriști”. Proiect din inițiativa primarului.
27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului ,,Opera Summer Hub 2020 @ Cluj100”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Restituiri muzicale tradiționale”. Proiect din inițiativa primarului.
29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Română Mozart , în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXX-a”. Proiect din inițiativa primarului.
30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XVIII-a, secțiunea COMPOZIȚIE”. Proiect din inițiativa primarului.
31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 480000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Corvineum „Corvineum Alapitvany”, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, ediția VII – Orizonturi”. Proiect din inițiativa primarului.
32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ,,Istorie, etnografie și tradiții în Ardeal”. Proiect din inițiativa primarului.
33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj – Kolozsvari Operabaratok Kore, în vederea realizării proiectului ,,Opera- Lucrări din lumea artelor spectacolului muzical”. Proiect din inițiativa primarului.
34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Momente din istoria cinematografiei clujene”. Proiect din inițiativa primarului.
35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Artis, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film Cluj-Napoca, ediția I”. Proiect din inițiativa primarului.
36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Ördögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 17-a”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru ESUA Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck- Ediția a 4-a”. Proiect din inițiativa primarului.
38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Over the Cluj-Napoca ROBOVR15D”. Proiect din inițiativa primarului.
39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Monitorizarea Jocului fecioresc din România; festival – concurs interjudețean”. Proiect din inițiativa primarului.
40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Bibliotecară „Heltai Gáspár”, în vederea realizării proiectului ,,Tradiții Clujene – concerte și prelegeri de muzică populară la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Transylvania Art and Science, în vederea realizării proiectului ,,Omagiu lui György Ligeti în Transilvania natală – ediția a III-a”. Proiect din inițiativa primarului.
42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj- ediția a VII-a”. Proiect din inițiativa primarului.
43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Szint Kulturális Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,22. Festivalul Folcloric Sfântul Ștefan – ediția specială de toamnă”. Proiect din inițiativa primarului.
44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi-Gala cititului încrucișat Online 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică, în vederea realizării proiectului ,,Smart Mobility Cluj 2020”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Produs de Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Recoltei”. Proiect din inițiativa primarului.
47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Trib’Art, în vederea realizării proiectului ,,Turneul Romanian Chamber Orchestra”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,The Power of Sport”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,Biletul de Sănătate”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Concursuri de Arhitectură și Urbanism la Cluj”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Scena Urbană, în vederea realizării proiectului ,,SCENA URBANĂ 2020”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Studiul Sectorului IT & C și a potențialului de digitalizare în Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților USMC, ediția a XXVII-a”. Proiect din inițiativa primarului.
54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului ,,Youth Work Forward”. Proiect din inițiativa primarului.
55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.
56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația PhotoRomania, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Art Fair – Târg de artă și platforma online dedicată sectorului cultural clujean”. Proiect din inițiativa primarului.
57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Egyházzene- Kolozsvár, în vederea realizării proiectului ,,KlausenMusiK 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Confest Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Concert la Palat 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului ,,Arta în curtea școlii 2 „Back 2 School””. Proiect din inițiativa primarului.
60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din estul Europei”. Proiect din inițiativa primarului.
61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Pro Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Transilvania Fashion”. Proiect din inițiativa primarului.
62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park: Special Series”. Proiect din inițiativa primarului.
63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Descoperă orașul. Laborator de teatru documentar”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 34350 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația ARTA în dialog, în vederea realizării proiectului ,,Cinema ARTA online”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISC – Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 8-a”. Proiect din inițiativa primarului.
67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,TME – Transylvania Music Event ediția a 12-a”. Proiect din inițiativa primarului.
68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion”, în vederea realizării proiectului ,,Rolul presei românești la edificarea vieții culturale, economice și sociale în județele Cojocna-Cluj (1919-1939)”. Proiect din inițiativa primarului.
69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Dor Transilvan – Mesager cultural al Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.
70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, în vederea realizării proiectului ,,Moții- Făuritori de istorie națională”. Proiect din inițiativa primarului.
71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația 20 + Generation, în vederea realizării proiectului ,,Conferința 20 + 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3150 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Kifor, în vederea realizării proiectului ,,Masă rotundă despre valorile și oportunitățile orașului”. Proiect din inițiativa primarului.
73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Chitară TRANSILVANIA, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”. Proiect din inițiativa primarului.
74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,The Youth School”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Oameni Mici și Mari, în vederea realizării proiectului ,,Nopți la Muzeu”. Proiect din inițiativa primarului.
76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului – Kolozsvári Városszépitő Egylet, în vederea realizării proiectului ,,„Clujul cu flori”, ediția a 4-a”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fotopia, în vederea realizării proiectului ,,Muzeul fotografiilor nefăcute #2”. Proiect din inițiativa primarului.
78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația LegalTech, în vederea realizării proiectului ,,Legal Accelerators”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Youth participation & Culture@Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience – Ediția a 4-a”. Proiect din inițiativa primarului.
81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Niște Oameni, în vederea realizării proiectului ,,H33-centru de rezidență artistică underground”. Proiect din inițiativa primarului.
82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery – REconectare la Someș”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Celebrating Communities, Together for a Healty Hometown”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ,,Revista de cultură urbană ”Orașul””. Proiect din inițiativa primarului.
85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Compania de Tango Cluj, în vederea realizării proiectului ,,„TANGO CAZINO 2020” – ediția a IX-a (la distanță), 14-16 august 2020”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17300 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Open Your Heart, în vederea realizării proiectului ,,Atipic Beauty Cluj 2020”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28700 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului ,,Case de poveste”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.
88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Wello”, în vederea realizării proiectului ,,Wello – School of Health – ediția 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de toamnă”. Proiect din inițiativa primarului.
90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail, Sabo Horea-Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020.
91. Informare privind cererea de modificare a Hotărârii nr. 649/1.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, zona Cartodrom.
92. Informare privind Cererea formulată de Chinan Otilia-Liana, înregistrată sub nr. 312159/1.07.2020.

 

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința extraordinară din data de 3.08.2020:

92aProiect de hotărâre privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

92bProiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între str. Aurel Vlaicu-str. George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Proiect din inițiativa primarului.