Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de joi, 24.08.2023, ora 14, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din dispoziția 3017 din 23 august 2023. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 24.08.2023

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru depunerea și implementarea proiectului „Digitalizarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Proiect din inițiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Școala Gimnazială Nicolae Iorga”, aprobați prin Hotărârea nr. 908/2022. Proiect din inițiativa primarului.