Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în ziua de luni, 4 martie 2024, ora 14 în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din  Dispoziția nr. 1124 din 26 februarie 2024.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 martie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 12.03.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.03.2024, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2024, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.03.2024, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Theodor Pallady, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului-școală situat în str. Borhanciului nr. 119 (provizoriu), din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Aleea Ciucaș-str. Parâng. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaissa nr. 15, Zidul Cetății, tronson I și declararea acestuia ca bun de interes public local. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaissa, str. Fortăreței, str. Universității – Zidul Cetății, tronson II și declararea acestuia ca bun de interes public. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Minervei în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, ap. 4, 5, 8, 9 și 18 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, str. Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021, 572/2021, 726/2021, 138/2022, 370/2022, 64/2023 și 165/2023. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, aleea Băișoara nr. 13, sc. 3, et. 7, ap. 118, doamnei Calancea Anca-Monica și familiei sale. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64, sc. 3, etaj II, ap. 7, domnului Laczi Pap Csaba și familiei sale. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 54-56, sc. 1, et. 9, ap. 57, doamnei Zsiga Ana-Iuliana și familiei sale. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 63-65, bl. B9, et. 2, ap. 12, doamnei Mera Corina și familiei sale. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, et. 4, ap. 88, domnului Pila Ludovic și familiei sale. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024). Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C1 (hală), str. Nădășel nr. 67B; beneficiari: Zovanyi Ioan-Iosif și Zovanyi Krisztina-Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C1 (hală), str. Nădășel nr. 67C; beneficiar: Mezei Tibor. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere, modificare și schimbare de destinație corp C3, P+E, Calea Turzii nr. 178C; beneficiară: HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire hală depozitare (corp C3), str. Plevnei nr. 83; beneficiari: Tămaș Gheorghe și Tămaș Ildiko. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E, str. Lalelelor nr. 7; beneficiari: Torok Ana, Torok Anamaria și Torok Francisc. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective, amenajări exterioare, S+P+2E, Calea Dorobanților nr. 110; beneficiari: S.C. Textila Romat S.A. și S.C. Elba Novo S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. – Construire Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și centru de chirurgie experimentală și training, str. Louis Pasteur nr. 4-6-str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 398/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă economică, str. Frunzișului nr. 78; beneficiară: Podar Eugenia. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – Construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Măceșului; beneficiari: Tudoran Viorica-Ana, Tudoran Alexandru, Negrea Ludmila, Ienci Ioana-Mărioara, Ienci Ionuț-Alexandru, Ienci Alina-Mărioara, Bolduț Ovidiu, Bolduț Mihaela Anca, Câmpan Gheorghe și Câmpan Florica. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 16-16A; beneficiari: Barbu Florin și soția, Barbu Alina-Doina. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000.000 de lei din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive cu furnizorii de servicii sociale prevăzuți în Anexa la Hotărârea nr. 903/2023 (aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2024, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare). Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, pentru 43 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO – Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată „Lot 1 – CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuție aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – CTZ”. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO – Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată „Lot 1 – CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuție aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat – Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – CTZ. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO – Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată „Lot 1 – CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuție aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – CTZ. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Cluj-Napoca, Etapa I – strada Dâmboviței nr. 87, bl. D18. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a trei stații mobile de încărcare autobuze electrice, aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local pe anul 2024 a sumei de 875.000 de lei pentru organizarea Conferinței Anuale a EUROCITIES 2024, în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 29-31 mai 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 131.606 lei de la bugetul local pe anul 2024, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar județean Cluj, a programului multianual „Liga Liceelor Clujene”. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ungureanu Horea și Ungureanu Sorana, înregistrată sub nr. 56.889 din 26.01.2024.

 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Plopeanu Doru Alin și Plopeanu Adina Gabriela, înregistrată sub nr. 993.752 din 15.12.2023.

 44. Informare cu privire la Plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 882/2023 (majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2024, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 și 4A, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 10, înscrisă în C.F. nr. 257278-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

 45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Transylvania College the Cambridge International School in Cluj, înregistrată sub nr. 287.909/41/21.02.2024.

 46. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară
propusă pentru ședința ordinară din data de 4.03.2024

46 a – Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală – anul 2023.

46 b – Proiect de hotărâre privind darea în în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a unor imobile. Proiect din inițiativa primarului

46 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului național „Masă sănătoasă” elevilor Colegiului de Servicii în Turism „Napoca”, Școlii Gimnaziale „Emil Isac”, Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” și Școlii Gimnaziale „Traian Dârjan”. Proiect din inițiativa primarului.

46 d – Proiect de hotărâre privind extinderea Programului de acordare a unui suport alimentar, aprobat prin Hotărârea nr. 797/2023, pentru elevii de la Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca și încetarea aplicării acestuia pentru elevii de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

46 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.