Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 3 august 2023, ora 12, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din Dispoziția nr. 2855/28.07.2023

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 581/2023 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” asupra unor spații din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. II/2 și darea acestora în administrare, pe perioada anului școlar 2023-2024, în favoarea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Comșa nr. 39, parter, ap. 1, în favoarea domnului Janos Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bulgarilor nr. 26, parter, ap. 1, în favoarea doamnei Filip Eva. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 17, parter, ap. 3, în favoarea domnului Foitos Augustin. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 9, ap. 50, în favoarea domnului Vlas Valentin-Alin. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 24.648 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 157, înscris în C.F. nr. 345052 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 345052. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălciilor nr. 5A. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Pomet, identificat prin nr. cadastral 352584. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Vasile Stoica din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Oașului Fundătură în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bălții din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Nichita Stănescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ion Neculce din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Grigore Ureche din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Henri Coandă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 340041, înscris în C.F. nr. 340041 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 350718, înscris în C.F. nr. 350718 Cluj-Napoca și nr. cad. 350802, înscris în C.F. nr. 350802 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 168/2023 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2023, aprobată prin Hotărârea nr. 67/2023), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 541/2023). Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 ap. 9, bl. M1 ap. 20, bl. M2 ap. 16, bl. M2 ap. 22, bl. M3 ap. 19, respectiv Calea Florești nr. 58B, bl. 6 ap. 41. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 517/2020 (declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126). Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere Corp C3 „Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu” cu un corp cu regim de înălțime D+P+2E, Calea Moților nr. 24-26; beneficiară: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare subzonă de activități economice cu caracter terțiar (extindere hotel), Aleea Stadionului nr. 1; beneficiară: Winners First S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 607/2023 și atribuirea denumirii „str. Amiciției” străzii înscrise în C.F. nr. 352943, nr. cad. 352943, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Genereale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) șim respectiv, 11.08.2023, ora 10, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Săvădisla în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Energie regenerabilă în clădirile municipale din Cluj-Napoca (referință 2021/320828)”. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și a cheltuielilor legate de proiectul „Energie regenerabilă în clădirile municipale din Cluj-Napoca (referință 2021/320828)”. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Amenajare pista de biciclete pe Calea Turzii-str. Observatorului în Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, ETAPA II”. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 718/2021 (aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum au fost modificate și completate prin Hotărârea nr. 707/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Blueprint for Net-Zero Apartment-Block Neighborhoods”, finanțat prin programul Comisiei Europene – Horizon 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 793/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru organizarea evenimentelor „1 Decembrie – Ziua Națională a României” și „Revelion 2024”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 110.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 130.900 de lei, cu T.V.A., din bugetul local pe anul 2023, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 52.500 de lei de la bugetul pe anul 2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 350 de copii proveniți din familii defavorizate. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2023 (aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca, către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința ordinară din data de 3.08.2023

43 a – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și Activare Parcul Feroviarilor”, aprobați prin Hotărârea nr. 849/2019. Proiect din inițiativa primarului.

43 b – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-str. Uzinei Electrice-str. Oțetului-str. Mărginașă”, aprobați prin Hotărârea nr. 775/2020. Proiect din inițiativa primarului.

43 c – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019, nr. 563/2019, nr. 707/2019 și nr. 266/2020 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe) și modificarea Anexelor 2 și 3. Proiect din inițiativa primarului.

43 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC). Proiect din inițiativa doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar.

43 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și Municipiul Cluj-Napoca, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului: zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”, Etapa 2 – Extindere. Proiect din inițiativa primarului.

43 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar – Runda 1”. Proiect din inițiativa primarului.