Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 7 iulie 2022

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2022, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 44.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2022, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2022, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană Piața 14 Iulie, str. Giuseppe Caribaldi, str. Sigismund Toduță, str. Traian Grozăvescu, str. Milcov, str. Octavian Goga, str. George Enescu, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen a Contractului de asociere în participațiune nr. 48 din 17.05.2002, astfel cum acesta a fost modificat prin act adițional, încheiat cu S.C. Euronic Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bizușa din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Băișoara din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Unirii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Ionuț-Daniel Moldovan.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronson 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Florin Valentin Gliga.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Câmpului (tronson 4) și strada D.D. Roșca (tronson 3 și tronson 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 74. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48/A. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (zona Colonia Valea Fânațelor, prelungire str. Giuseppe Verdi) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinația de drum, intravilan (ce se desprinde din Cheile Baciului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinația de drum (drum în Colonia Valea Fânațelor) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Roosevelt nr. 2, ap. 13 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 13130, înscris în C.F. nr. 293555 Cluj-Napoca și nr. cad. 13134/2, înscris în C.F. nr. 293671 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, cu destinația de drum, identificate cu nr. cad. 320980, înscris în C.F. nr. 320980 Cluj-Napoca și nr. cad. 323393, înscris în C.F. nr. 323393 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 271338, înscris în C.F. nr. 271338 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Fortăreței nr. 6, parter, ap. 4, în favoarea doamnei Vomastek Alma-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 3, subsol, ap. 1, în favoarea domnului Bere Ioan-Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, parter, ap. 3, în favoarea doamnei Țanca Elvira. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Castanilor nr. 4, sc. IV, et. 1, ap. 33, bloc 5 I, în favoarea domnului Oniga Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 75, parter, ap. 5, în favoarea doamnei Szilagyi Angela. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 75, parter, ap. 2, în favoarea doamnei Szilagyi Rozalia. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 57-58, corp B, parter, ap. 5, în favoarea doamnei Boroș Livia. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragalina nr. 66, ap. 2, în favoarea doamnei Kiss Cristina-Andreia. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 146/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Sindicatelor nr. 10; beneficiară: S.C. Repro Parc Development S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, Aleea Mestecenilor nr. 10; beneficiară: S.C. Elemary S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Gheorghe Doja nr. 13; beneficiari: Mera Vlad și Mera Teia-Marilena. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+4E+R, str. Oașului nr. 28-30; beneficiari: Racolța Alexandru și Racolța Maria-Melania. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Mansardare imobil, recompartimentări interioare în vederea realizării a două unități locative – D+P+M, str. Crișan nr. 37; beneficiari: Roșu Silviu-Dan și Racu Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte – 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 23; beneficiară: Societatea Bea & Magda S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, P+2E, str. Sighișoarei nr. 17; beneficiare: S.C. Grami House Invest S.R.L și Jula Olimpia. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Borhanci; beneficiară: S.C. Napoca City Residence S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare infrastructură educațională, de sănătate, sportivă și pădure – parc în cartierul Borhanci; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiului Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), aprobați prin Hotărârea nr. 713/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017 și Hotărârea nr. 714/2021, de aprobare a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiului Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare Parc Est. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada George Bacovia din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Simeria din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Teo Peter din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Vânătorului din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Vântului din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșă din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului construire Creșă din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Străzi și trotuare din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Pădure-parc din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Școala gimnazială din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Grădinița din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Liceu și sală de sport în cartierul Borhanci din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Bazin de înot în cartierul Borhanci din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Echipare tehnico-edilitară în cartierul Borhanci din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Bază sportivă în cartierul Borhanci din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci”. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca și a străzilor adiacente și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 415/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”). Proiect din inițiativa primarului.

 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 167/2021 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca”). Proiect din inițiativa primarului.

 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare, branșare și racordare la utilități a unei toalete automate în Piața 1 Mai din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare, branșare și racordare la utilități a unei toalete publice modulare pe str. Bucium FN – stația C.T.P. din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare, branșare și racordare la utilități a unei toalete automate în Piața Mărăști – stația C.T.P. din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare, branșare și racordare la utilități a unei toalete automate în Parcul Detunata din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) și municipiul Cluj-Napoca, în vederea înființării Unității de Achiziții Publice Centralizate (U.C.A.) la nivelul U.A.T. Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 69. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 112000 lei fără TVA, respectiv 133280 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2022, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 4-6 octombrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2022, pentru organizarea evenimentului „Concerte de Fanfară în Parcul Central”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 71. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 a proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, parte a programului Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.

 72. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 73. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Mircea Popa, personalitate marcantă a vieții culturale românești. Proiect din inițiativa primarului.

 74. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 75. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, în vederea amenajării și punerii în funcțiune în interiorul Parcului Rozelor a unui loc de joacă incluziv pentru copii. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Oláh Emese – viceprimar.

 77. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Boboș Mircea-Marian, înregistrată sub nr. 535.126 din 23.05.2022.

 78. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Vidrean Import-Export S.R.L., prin care se solicită anularea art. 1 pct. 10 și a art. 7 din Hotărârea nr. 150/2009.

 79. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oneț Aurel înregistrată sub nr. 550039 din 30.05.2022.

 80. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lazăr Dumitru Nicolae înregistrată sub nr. 550033 din 30.05.2022.

 81. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 7.07.2022

    81 a – Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului cu nr. cadastral 344517, trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

    81 b – Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, str. Borhanciului nr. FN, destinat realizării obiectivului de investiții CREȘĂ din cadrul proiectului complex Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate-Centrul de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc în cadrul cartierului Borhanci. Proiect din inițiativa primarului.

    81 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a instalației de tiroliană amplasată în Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii. Proiect din inițiativa primarului.

   81 d – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune a serviciilor de operare, respectiv a documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a modelului de contract de concesiune a instalației de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

    81 e – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 77/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 617/2019 și Hotărârea nr. 222/2020 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.