Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 17 februarie 2020: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 1, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 2, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative P+E, strada Cezar Baltag nr. 30B; beneficiari: Bara Bogdan Valer și Bara Alina Delia. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E și S+P+E, str. George Stephenson nr. 9; beneficiară: Triebel Ana Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 17-17A; beneficiară: VIMO EAST S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28; beneficiar: Zanc Mircea Tudor. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Reconfigurare corp C1, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89; beneficiar: Lup Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26; beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A; beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Árpád-Remus. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016, 548/2017, 885/2017, 978/2017, 33/2018, 976/2018, 1106/2018, 45/2019, 539/2019, 677/2019 și 887/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016, 549/2017, 886/2017, 911/2018, 977/2018 și 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, 593/2016, 550/2017, 887/2017, 978/2018, 541/2019 și 678/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016, 551/2017, 888/2017, 912/2018, 979/2018 și 542/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1121/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 – platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” – varianta 2. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, municipiul Cluj-Napoca – Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale C1”. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare sistem de iluminat arhitectural fântână arteziană – Parc Central Simion Bărnuțiu”. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrațiem dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiului Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență socială și medicală ca partener în cadrul proiectului „The Other Side of the Story: Perpetrators in Change„ (O.S.S.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

 50. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Daniel înregistrată sub nr. 35075/3 din 20.01.2020.

 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cherebețiu Barbu Călin înregistrată sub nr. 632822/3 din 6.12.2019.

 52. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marieșan Dian Maria înregistrată sub nr. 632825/3 din 6.12.2019.

 53. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Corcea Ioan înregistrată sub nr. 632826/3 din 6.12.2019.

 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Podar Emil înregistrată sub nr. 632820/3 din 6.12.2019.

 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Opriș Vasile Tudor înregistrată sub nr. 632821/3 din 6.12.2019.

 56. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Racolța Alexandru înregistrată sub nr. 632819/3 din 6.12.2019.

 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fizeșan Lucian înregistrată sub nr. 632817/3 din 6.12.2019.

 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Pritax City S.A. înregistrată sub nr. 632816/3 din 6.12.2019.

 59. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popa Susana și Gocan Elena înregistrată sub nr. 618539/3 din 29.11.2019.

 60. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Nădășan Mihaela-Simona înregistrată sub nr. 647839/43 din 13.12.2019.

 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ancuța Adriana și Oprea Ovidiu Florin înregistrată sub nr. 645961/3 din 12.12.2019.

 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vamoș Sorin Virgil înregistrată sub nr. 643895/3 din 12.12.2019.

 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Tradis City S.R.L. înregistrată sub nr. 16300/3 din 10.01.2020.

 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Adrian Gabriel și Tanțău Maria Mariana înregistrată sub nr. 3506/3 din 6.01.2020.

 65. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român înregistrată sub nr. 20118/1 din 13.01.2020.

 66. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 937/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31.

 67. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.

 68. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

 69. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 920/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 4 și 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16.

 70. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2019.

 71. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență socială și medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2019.

 72. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

 73. Diverse.

 

Ordinea de zi suplimentară  propusă pentru ședința ordinară din data de 17.02.2020:

73 a – Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 934/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4.

73 b – Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

73 c – Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 919/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1.

73 d – Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 915/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 40.

73 e – Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Camp Camp 2020, în perioada 4-7 martie 2020.

73 fProiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim E.P.I., finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (A.M.I.F.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

73 g – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 h – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 i – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5. Proiect din inițiativa primarului.

73 j – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Horticultorilor nr. 1, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 k – Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 300 mp., înscris în C.F. 263232 Cluj-Napoca Cluj-Napoca, cu nr. cad 7954 (nr. C.F. vechi 140313, nr. topo. 1027/1/2). Proiect din inițiativa primarului.

73 l – Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410. Proiect din inițiativa primarului.

73 m – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Târnavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice. Proiect din inițiativa primarului.

73 n – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.F. nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A. Proiect din inițiativa primarului.

73 o – Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.Proiect din inițiativa primarului.

73 p – Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017. Proiect din inițiativa primarului.

73 q – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, C1 și S7. Proiect din inițiativa primarului.

73 r – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6. Proiect din inițiativa primarului.

73 s – Informare privind Plângerea prealabilă formulată de FLORISAL S.A. sub nr. 668733 din 30.12.2019.