Municipiul Cluj-Napoca a publicat anunțurile de participare privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 384/2023, și H.G. nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare și pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în anul fiscal 2024.

Anunț de participare privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

Anunț de participare privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România