Infiinţarea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice se va realiza numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate, ce vor viza întreaga problematică, funcţie de destinaţia şi
caracterul acestora, ca şi de situaţia locală specifică. Tema de proiectare şi proiectele vor fi avizate de
CTATU, iar în cazul zonelor construite protejate, şi de către DJCCPCN Cluj.
In cazul spaţiilor destinate circulaţiei (străzilor etc), se va urmări dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare velo, ca şi
reglementarea eficientă a circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a
vegetaţiei. Proiectele de specialitate vor lua în considerare / vor aplica profilele transversale
reglementate în Anexa 6.
In cazul zonelor verzi, fiecare spaţiu / UTR se va aborda în integralitatea sa. Pentru intervenţii
ce implică organizarea / reorganizarea / restructurarea acestora se vor întocmi PUD.
Pentru organizarea spaţiului public se recomandă elaborarea unui standard local, structurat
pe zone funcţionale / grupuri de unităţi teritoriale de referinţă, prin care se va reglementa, pentru
situaţiile comune, utilizarea de:
(a) detalii de amenajare personalizate, ce devin specifice oraşului
(b) tipuri de materiale (natură, formă, dimensiuni, culori, calitate, dispunere)
(c) tipuri / seturi de mobilier urban
(d) sisteme şi seturi de corpuri de iluminat
(e) seturi de elemente vizibile ale infrastructurii edilitare
(f) seturi de elemente ale infrastructurii de transport în comun (staţii, indicatoare, marcaje)
(g) specii vegetale (soiuri de arbori, arbuşti, garduri vii etc) şi modalităţi de dispunere a acestora

Utilizarea comercială a spaţiului public va fi reglementată detaliat prin Hotărâri ale Consiliului Local, cu observarea prevederilor
prezentului Regulament.

Chioşcuri pentru difuzarea presei, pentru flori etc
Amplasarea de chioşcuri se va face numai în cadrul proiectelor complexe de înfiinţare,
reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice, cu următoarele condiţii:
(a) să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară
siguranţei traficului
(b) să se încadreze în categoria construcţiilor provizorii (să nu aibă fundaţii, să fie costruite ca
obiecte independente, ce pot fi amplasate / ridicate de pe amplasament ca atare)
(c) să aibă o suprafaţă construită de maximum 6 mp
(d) să fie integrate prin design unui concept unitar şi coerent pentru imaginea urbană, alături de
mobilierul urban (recomandabil realizate pe baza unor proiecte tipizate pentru întregul oraş /
zonă)
(e) sa fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare (energie electrică, apă
sau canalizare).
Publicitate
Publicitatea comercială se va amplasa cu respectarea Regulamentului privind organizarea,
autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin
HCL 130/2009, cu următoarele condiţii:
(a) să nu afecteze prin poziţie şi conformare fluxurile pietonale sau auto.
(b) să nu afecteze vizibilitatea necesară siguranţei traficului, să nu obtureze semnele şi
indicatoarele de circulaţie, să nu intre în concurenţă cu acestea. Elemente publicitare nu pot fi
dispuse la distanţe mai mici de 50 m de intersecţii şi înaintea indicatoarelor de circulaţie.
(c) să se utilizeze panouri publicitare rigide, cu sistem de iluminare inclus, de tip „cutie”, cu suprafaţa maximă de 15.000 cmp.
(d) să se utilizeze, de regulă, ca suport, ediculele supraterane ale infrastructurii edilitare urbane
(ex.: posturi de transformare, staţii de reglare gaz etc) şi pe cele aferente transportului public
(staţii de transport în comun etc), fiind integrate designului acestora. Ca regulă generală, se
va evita amplasarea unor panouri publicitare independente.
(e) să nu se utilizeze lumina pulsatorie / intermitenă.
(f) să nu afecteze prin agresiune / distorsionare imaginea urbană, să nu obtureze perceperea
clădirilor publice sau de interes public, a infrastructurii publice (poduri, pasaje etc).
(g) nici un fel de elementele publicitare nu pot fi dispuse pe stâlpii de iluminat sau de suport
pentru cabluri aeriene, pe cei ai semnelor de circulaţie etc.
(h) elementele publicitare de tip „banner”, „mash” etc, de orice tip, inclusiv cele dispuse
terasversal peste străzi, ca şi orice alte forme de publicitate comercială temporară sunt
interzise.
(i) e interzisă amplasarea oricăror elemente publicitare, vizibile din spaţiul public, pe parcelele
adiacente
(j) în zonele istorice publicitatea comercială este interzisă, cu excepţia celei expres admise prin
Regulamentele aferente acestui tip de UTR, şi a celei amplasate pe panourile special
destinate acesteia din cadrul staţiilor transportului public de călători.

Terase sezoniere pe domeniul public
Terasele sezoniere pentru alimentaţie publică se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor
complexe de înfiinţare, reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi amplasate şi prin
autorizare directă, pe baza unor studii locale de impact şi amenajare, cu următoarele condiţii:
(a) să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară
siguranţei traficului. Gabaritele traseelor adiacente pentru deplasarea pietonilor for fi de 2, 3
sau 4 fluxuri (1,50, 2,25, 3,00 m), funcţie de nevoile locale.
(b) să fie extensia unor spaţii comerciale de acelaşi profil al căror acces să fie la o distanţă de
maximum 10 m de acestea.
(c) să fie asigurate în cadrul acestor spaţii comerciale grupurile sanitare necesare funcţionării
teraselor
(d) mobilierul (mese, scaune ,umbrele) să fie amplasat direct pe pavaj (fără podiumuri) şi să fie
strâns în afara orarului de funcţionare.
(e) să nu se amplaseze în cadrul acestora utilaje (frigidere, vitrine frigorifice etc).
(f) să nu se dispună împrejmuiri de nici un fel.
(g) setul de mobilier urban să fie de bună calitate, realizat din lemn sau metal şi, eventual,
materiale textile.
(h) umbrelele să fie de culoare deschisă, uni, fără însemne publicitare de nici un fel.
(i) să nu se utilizeze sisteme de sonorizare, să nu se difuzeze muzică, emisiuni TV, video etc.
(j) sezonul şi orarul de funcţionare etc să fie reglementate prin Hotărâri ale Consiliului Local
Comerţ ocazional
Se va desfăşura pe perioade determinate, planificate, cu ocazia sărbătorilor sau a unor
evenimente publice importante, cu următoarele condiţii:
(a) spaţiile urbane detinate acestui scop să fie rezervate şi reglementate prin decizii ale Primăriei municipiului
(b) chioşcurile şi tarabele să fie amplasate astfel încât să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare
fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară siguranţei traficului
(c) sa fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare (energie electrică, apă
sau canalizare)
(d) designul obiectelor să fie de bună calitate şi integrat într-un concept unitar pentru evenimentul
respectiv
Comerţul ambulant pe spaţiul public e interzis.
Aprovizionare
Aprovizionarea de orice tip, care impică oprirea / staţionarea autovehiculelor de transport pe
domeniul public (suprafeţe carosabile sau pietonale), în zona centrală a municipiului, pe artere
utilizate de transportul în comun şi pe cele cu trafic auto sau pietonal intens, se va face după un orar
stabilit şi în condiţiile impuse prin Hotărâre a Consiliului Local.
Infrastructura publică (edilitară, de transport public etc)
(a) infrastructura edilitară se va introduce în totalitate în subteran (cabluri, tubulatură etc)
(b) pe spaţiile publice importante (zona centrală a municipiului, artere utilizate de transportul în
comun şi cele cu trafic auto sau pietonal intens) elementele nodale ale reţelelor (puncte de
racord şi distribuţie, de transformare etc) vor fi introduse în subteran sau vor fi înglobate în
clădirile pe care le deservesc.
(c) în cadrul celorlalte spaţii publice, acestea pot fi amplasate suprateran independent, cu
condiţia să nu afecteze fluxurile pietonale, de biciclişti, auto, prin îngustarea locală a
trotuarelor, pistelor de biciclete, carosabilului, eventual pe suprafeţe adiacente spaţiilor verzi
sau cu altă folosinţă.
(d) stâlpii de iluminat, cei aferenţi transportului public, de semnalizare rutieră, nu vor putea fi
utilizaţi pentru alte scopuri, precum: suspendarea de cabluri, dispunerea de elemente
publicitare de tip comercial etc.
(e) staţiile de transport public se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor complexe de
înfiinţare, reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi amplasate şi prin
autorizare directă, pe baza unor studii locale de impact şi amenajare, cu condiţia să nu
afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară
siguranţei traficului. Gabaritele traseelor adiacente pentru deplasarea pietonilor for fi de 2, 3
sau 4 fluxuri (1,50, 2,25, 3,00 m), funcţie de nevoile locale.
Publicitate necomercială
Publicitatea necomercială vizează popularizarea unor evenimente importante pentru
comunitate (culturale – festivaluri, spectacole deosebite, congrese ştiinţifice, târguri etc, sociale –
congrese, întruniri, campanii electorale etc)
Publicitatea necomercială e admisă pe tot teritoriul municipiului şi se va amplasa cu
respectarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate
pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 130/2009, cu următoarele condiţionări:
(a) elementele publicitare („mash-uri”, „banner-e” steaguri, panouri etc) se vor dispune pe
perioade determinate, ce nu vor depăşi momentul încetării evenimentului pe care îl popularizează
(b) stâlpii de iluminat şi cei aferenţi transportului public pot fi utilizaţi ca suport pentru publicitate
necomercială, campanii pozitive de interes general etc, dacă aceştia dispun de suporturi
dedicate, pe care să se poată amplasa elementele publicitare (steaguri, panouri), cu
suprafaţa maximă de 2400 cm, la înălţimea de 4,50 m de la nivelul solului. Acestea se vor
dispune în serii, de-a lungul întregii lungimi sau a unui segment al unei / unor artere de
circulaţie.
Evenimente în spaţii publice
Evenimentele organizate în spaţiile publice – festivaluri de orice profil, târguri (de sărbători,
specializate), concerte, proiecţii de filme, întruniri, meetinguri şi demonstraţii publice, alte activităţi de
tip necomercial organizate de instituţii publice sau private, sunt admise cu următoarele condiţii:
(a) să fie autorizate şi să se desfăşoare conform legislaţiei în vigoare
(b) să dispună de un plan de organizare operaţională şi spaţială aprobat de Primăria municipiului,
prin care să se reglementeze detaliat condiţiile concrete de desfăşurare ale evenimentului, ca
şi modalitatea de amenajare temporară a spaţiului public – tipurile şi dispunerea mobilierului
urban, a aparaturii (sisteme de iluminat, de sonorizare, de proiecţie etc), a mobilierului,
publicităţii etc.
(c) să nu afecteze / deterioreze amenajările permanente ale spaţiului public.
(d) să existe posibilitatea de racordare la utilităţile necesare (energie electrică, apă, canalizare)
(e) publicitatea comercială temporară să vizeze direct şi exclusiv sponsorii evenimentului, al
căror aport financiar să fie evidenţiat în bugetul manifestării, aprobat de Primăria municipiului.