Edificare
Inchiderea depozitului neconform de deseuri Pata Rat Municipiul Cluj-Napoca
Pata Rat, HCL nr.385/29.08.2013
Depozit de deseuri inchis - Pata Rat
2017-2020
-
-
-
167087
167087
67046
01.02.2021
298780
298780
Autorizație de construcție
135 din 20.02.2017
603 din 08.05.2018 , 700 din 06.06.2019
Proces verbal de recepție
222506
06.05.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
24.02.2021
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.