Conducere

Rușescu Ramona

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4320; 4321; 4322; 4311; 4314; 4315; 4335 autorizariconstructii@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 59, 60, 61, 65
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 59, 60, 61, 65.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Urbanism, arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în programul cu publicul;
 • emite adeverinte de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea oraşului prin edificarea de construcţii noi.

 • aplică Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 350/2201 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată de Legea nr. 289/2006, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi toate H.C.L., H.G., O.U.G. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • verifică, analizează şi promovează documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • organizează şi întocmeşte evidenţa şi circuitul documentelor serviciului;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;
 • elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, răspunsuri la instantele de judecată, răspunsuri la adrese;
 • efectuează calculul şi inştiinţează beneficiarii în privinţa regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;
 • acordă informaţii publicului;
 • întocmeşte note interne, referate, informări;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.
 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere tehnic;
 • urmăreşte încasarea taxelor la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi, ulterior, la terminarea lucrărilor regularizează taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire (A.C.);
 • asigură arhivarea autorizațiilor de construire/desființare emise și a documentațiilor aferente.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
COMPARTIMENTE SUBORDONATE:
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK