Edificare
Locuinta semicolectiva P+E cu doua
Panselutelor nr 37
Locuinta
nu este cazul
2 locuri la sol
P+E
80
160
72215
02.02.2021
331874
331874
Autorizație de construcție
844
05.07.2019
Proces verbal de recepție
51814
25.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
02.03.2021
93,4
01.02.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.