Edificare
demolare Casa
Str. Cetatii, nr. 12
casa de locuit
IRIMIA OVIDIU-ALIN si sotia IRIMIA MIHAELA
2020
-
-
P+S
71,00
106,00
270249
09.06.2020
292785
292785; 292785-C1
Autorizație de construcție
20
06.03.2020
Proces verbal de recepție
266304
04.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
02.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.