Edificare
Casa unifamiliala cu regim de inaltime P+E, imprejmuire si amenajari exterioare
Borhanciului nr.162 prov
Locuinta unifamiliala
CHIOREAN IOAN si CHIOREAN MARIA
2017-2020
-
2 locuri la sol
P+E
87.20
174.40
309079
30.06.2020
318178
318178
Autorizație de construcție
691
09.06.2016
Proces verbal de recepție
199178
13.04.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
03.07.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.