Edificare
Locuinta unifamiliala, regim, de inaltime P+E, amenajari exterioare
Narciselor nr.21
Locuinta unifamiliala
SC MIDAROM ABRASIVES SRL
2016-2020
-
1 loc la sol
P+E
91.15
182.20
307245
29.06.2020
321751
321751
Autorizație de construcție
1673
26.09.2016
Proces verbal de recepție
277827
12.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
13.07.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.