Radiere
Defiintare constructii existente
Constantin Brancusi nr.123-125
Locuinte
SC DIGGER CONTRACTORS SRL
2019-2020
3
nu este cazul
P
105, 48, 48
105, 48, 48
311662
01.07.2020
332661
332661-C1, 332661-C2, 332661-C3
Autorizație de construcție
98
02.09.2019
Proces verbal de recepție
299234
24.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
13.07.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.