Edificare
CASA UNIFAMILIALA PARTER, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE
Donath nr.270
Locuinta unifamiliala
SZALLO LASZLO, FODOR EMESE
2012-2019
-
2 locuri la sol
P
233
233
250944
26.05.2020
265525
265525
Autorizație de construcție
1186/20.09.2012
1362/09.10.2017
Proces verbal de recepție
646024
12.12.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
13.07.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.