Edificare
Ansamblu mixt de locuinte colective, birouri si spatii comerciale, Corp B-C
Nicolae Steinhardt nr.2-4
Imobil mixt - Corp B-C
SC INTER INVEST GRUP SRL
2016-2020
63 (20 in garaj la demisol si 43 la sol)
D+P+4E,5Er-7Er
634.50
6021.23
243828
21.05.2020
333851
333851
Autorizație de construcție
743/13.06.2016
1049/12.08.2019
Proces verbal de recepție
231684
13.05.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
13.07.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.