Edificare
Locuinta semicolectiva cu doua unitati locative P+E, imprejmuire, amenajari exterioare
str. Sovata, nr. 5
locuinta familiala
S.C. STANDING CONTRUCT S.R.L.
2018 – 2019
2
4 locuri de parcare la nivelul solului
P+E
159,74
329,35
556930
29.10.2019
313893
313893
313893
Autorizație de construcție
1562
11.10.2018
Proces verbal de recepție
534958
18.10.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.