Edificare
Modificari interioare si schimbare partiala de destinatie in functiuni pentru servicii cu acces public, amenajari exterioare
str. Campului, nr. 119
servicii cu acces public
S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.
2019
-
-
nu se modifica
nu se modifica
nu se modifica
533942
17.10.2019
273552
273552
Autorizație de construcție
548
02.05.2019
Proces verbal de recepție
489815
25.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.