Edificare
Locuinta unifamiliala D+P+E, imprejmuire si amenajari exterioare
str. Calea Turzii, nr.188B
locuinta unifamiliala
HODA IOAN MIRCEA si HODA BOGDAN MIRCEA
2014 – 2019
-
2 la nivelul solului
D+P+E
213,29
492,32
522368
11.10.2019
287782
287782
Autorizație de construcție
1184; 1578
22.10.2014; 09.11.2017
Proces verbal de recepție
467263
04.10.2018
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.