Edificare
Casa de vacanta P+M, amenajari exterioare
str. Drumul Sfantu Ion, nr. 137
casa de vacanta
IANCU DORU ADRIAN
2015 – 2019
-
1 loc de parcare la nivelul solului
P+M
65,00
130,00
530175
16.10.2019
306845
306845
Autorizație de construcție
89
23.01.2015
Proces verbal de recepție
440089
29.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.