Edificare
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
str. Ulmului, nr. 12
locuință unifamilială
BOTA CĂTĂLIN -VIOREL
2016 – 2019
-
1 loc de parcare în garaj+ 1 loc de parcare la sol
D+P+E
125,67
313,73
514088
08.10.2019
317340
317340
317340
Autorizație de construcție
1913
20.10.2016
Proces verbal de recepție
502878
02.10.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.