Asphalt Art Initiative – Concurs de idei pentru realizarea unei picturi stradale

Tema: Educație, cunoaștere, tineri. 2023 – Anul competențelor

Primăria Cluj-Napoca anunță demararea concursului de idei pentru realizarea unei picturi stradale, în cadrul inițiativei „Asphalt Art”, ca urmare a obținerii unui grant Bloomberg Philanthropies, prin care arta stradală este utilizată pentru a revitaliza spațiul public.

Obiectivul proiectului este întărirea colaborării dintre actorii sociali implicați în viața comunității, prin artă. Strada propusă pentru intervenție este strada Piezișă, o stradă intens circulată de către studenții aflați în campusul universitar adiacent, dar și de către ceilalți locuitori și vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul constă în realizarea unui concurs de idei, în urma căruia câștigătorul va implementa proiectul în zona pilot, conform regulamentului. Tema stabilită pentru acest concurs de design este „Educație, cunoaștere, tineri. 2023 – anul competențelor” și se va încadra pe direcțiile europene green, digital, resilient.

În cadrul proiectului vor fi acordate și  premii, cu scopul de a încuraja cât mai mulți artiști să depună propunerea de design:

Premiul I: –  2500 USD – 11.440 lei plus contractul în valoare de 20.000 USD – 91.520 Lei pentru implementarea lucrării (conform pct. 5 alin.e) din Regulament)

Premiul II: – 1500 USD – 6.864 lei

Premiul III:  -1000 USD – 4.576 lei

*premiile sunt calculate la cursul valutar BNR 4,576 lei, valabil la data 28.08.2023

Calendarul Concursului de idei este următorul:
– lansare concurs: 19 septembrie 2023
– interval depunere proiect: 19 septembrie – 3 octombrie 2023 (în contextul nedepunerii niciunei propuneri în intervalul mai sus menționat, perioada de depunere a proiectelor se va prelungi)
– jurizarea concursului de idei: 4-6 octombrie 2023
– anunțarea rezultatelor: 6 octombrie 2023
– semnarea contractului câștigător: 6-11 octombrie 2023
– termen de implementare proiect: 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, stabilit de comun acord cu organizatorul.

Persoanele interesate se pot înscrie în concurs  prin trimiterea planșelor și a documentației aferente, în format digital, pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro.

Rezultatele concursului

Locul I: 

Locul 2:

Locul 3:

În Concursul de idei „Asphalt Art Initiative” Cluj-Napoca, s-au înscris 13 proiecte, din care 2 au fost descalificate datorită nerespectării termenului de depunere din Anunț și Regulament, iar 11 proiecte au fost jurizate de către Comisia de selecție desemnată, în baza criterii de jurizare prevăzute în Tema și Regulamentul Concursului de idei.

Cele 4 criterii sunt:

  • Calitatea și claritatea reprezentării conceptului stabilit prin tema de concurs(mesaj și abordare cromatică) – max. 50 puncte
  • Sustenabilitatea și fezabilitatea soluțiilor propuse(capacitate de implementare, durabilitate lucrare) – max. 20 puncte.
  • Adaptarea picturii la suprafața propusă și specificul străzii pilot – max. 15 puncte
  • Claritatea descrierii lucrării și mesajul transmis către comunitate – max. 15

După realizarea procesului de jurizare, clasamentul proiectelor este următorul:

Clasament

Cod proiectTotal

1

AA06

91,86

2

AA08

84,43

3

AA03

80,86

4

AA02

62,29

5AA05

62,14

6

AA09

60,57

7

AA07

59,86

8AA04

59,43

9

AA11

59

10

AA10

58,43

11AA01

57,71

*„Decizia juriului nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.” – art. 10