Stimularea Inovației și Colaborării în Regiunea Dunării
Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul cu finanțare europeană SpinIT „Îmbunătățirea specializărilor inteligente și încurajarea dezvoltării în domeniul IT în regiunea Dunării”, cod proiect DRP0200277, finanțat prin Programul „Regiunea Dunăre” 2021-2027 a intrat în perioada de implementare la începutul anului.

Proiectul SpinIT, lansat pentru a aborda disparitățile teritoriale semnificative din Regiunea Dunării, urmărește să îmbrățișeze inovația, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea tehnologică. Proiectul urmărește impactul proceselor inovative asupra zonelor mai puțin dezvoltate, în special în Europa de Est și Sud-Est, unde persistă disparități în capacitatea de inovare și izolarea ecosistemelor.
SpinIT vizează influențarea directă a ecosistemelor de inovare,a start-up-urilor, IMM-urilor și ecosistemelor avansate; implicarea unei game largi de părți interesate; și creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile legăturilor ecosistemice și dezvoltării competențelor aliniate la Strategiile de Specializare Inteligentă.

Abordarea Disparităților prin Inovare
Proiectul operează în 10 locații din 9 țări din Regiunea Dunării, recunoscând că provocările regionale necesită o abordare transnațională. SpinIT promovează
schimbul de cunoștințe și implementarea transnațională a proiectelor pilot pentru a sprijini digitalizarea, specializarea inteligentă și dezvoltarea durabilă în regiunea în ansamblul său. SpinIT colaborează strategic cu alte proiecte și inițiative, preluând bune practici din inițiative finalizate și în derulare, și utilizând rețele existente pentru a evita duplicarea eforturilor.

Lansarea Proiectului SpinIT a avut loc online, membrii consorțiului reunindu-se pentru a discuta despre primele acțiuni concrete din cadrul proiectului, durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor obținute de către parteneri.