Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 136 din 25 martie 2024 (privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari)

Etapa consultării publice are loc în perioada 17 aprilie – 2 mai  2024. Persoanele interesate pot trimite propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.