Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 12 ianuarie – 26 ianuarie 2018 la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.

Proiect buget

Obiective investiții

Anexe buget