Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal – parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31.

Hotărâre

Referat de aprobare

Raport de specialitate

Avize