Conducere

Mureșan Andreea

Șef birou
Date de contact
0264 596 030 / 4310; 4340 strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 63, Sala Mică
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 14.00 – 16.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 62, 63.

Este subordonat arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca şi în coordonarea directorului executiv al Direcţiei Urbanism.

 • Biroul Strategii urbane are ca misiune principală promovarea şi gestionarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare urbană durabilă;
 • urmăreşte prin documentaţiile de urbanism stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii în acord cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor;
 • coordonează activitatea de urbanism desfăşurată pe teritoriul municipiului şi urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului este un proces continuu, complex şi interactiv, având la bază documentaţiile: Plan Urbanistic General (P.U.G.), planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) cu regulamentele aferente şi planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.).

 • preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare;
 • urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local;
 • gestionează documentaţiile de urbanism aprobate;
 • identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare;
 • colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local;
 • realizează actualizarea, întreţinerea şi utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului;
 • gestionează şi urmăreşte aplicarea regulamentului local aprobat prin H.C.L. nr. 153/10.04.2012, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului.
 • verifică documentaţiile de urbanism prezentate spre avizare şi aprobare, privind respectarea legislaţiei referitoare la urbanism;
 • asigură buna funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Comisiei operative de urbanism, a Comisiei de estetică urbană;
 • participă la sedinţele Comisiei de urbanism a Consiliului local şi după caz (la invitaţie), la şedinţele de avizare ale Agenţiei de Protecţie a Mediului, Consiliului Judeţean Cluj, Comisiei monumentelor istorice etc.;
 • întocmeşte temele de proiectare şi alte documente preliminare pentru lansarea studiilor de urbanism de interes major şi le supune avizării Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 • furnizează solicitanţilor informaţiile publice de urbanism pe care le deţine;
 • urmăreşte încasarea taxelor de aviz conform legii.
 • întocmirea şi redactarea avizelor Comisiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • furnizarea de informaţii de specialitate solicitanţilor (identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentaţii de urbanism);
 • punerea la dispoziţia solicitanţilor interni sau externi de planuri topo (identificare, racord secţiuni, selecţie lager-uri, vizualizare, plotare).
 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK