Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, în vederea supunerii acestuia dezbaterilor publice.

Hotărâre

Referat aprobare

Raport specialitate

Regulament

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 10 – 25 noiembrie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.