Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind atribuirea contractului ,,Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca” către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Etapa consultării publice are loc în perioada 7-21 decembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Hotărâre

Referat

Anexe