Proiect de hotărâre

Priect de hotărâre nr. 1

2022-08-22T17:03:10+03:00

Privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesionarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin.
Proiect din inițiativa primarului.