Ședința din 12 martie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.12018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018).

Proiect de hotărâre nr.22018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-03-12T00:00:00+02:00

Prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

Proiect de hotărâre nr.32018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-03-12T00:00:00+02:00

Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”.

Proiect de hotărâre nr.42018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-03-12T00:00:00+02:00

Însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”.

Proiect de hotărâre nr.52018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-03-12T00:00:00+02:00

Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”.

Proiect de hotărâre nr.62018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018.

Proiect de hotărâre nr.72018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea Listei finale pentru anul 2018, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

Proiect de hotărâre nr.82018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa.

Proiect de hotărâre nr.92018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne.

Proiect de hotărâre nr.102018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1.

Proiect de hotărâre nr.112018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2018-03-12T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9.

Proiect de hotărâre nr.122018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-03-12T00:00:00+02:00

Modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016.

Proiect de hotărâre nr.132018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ap. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr.142018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerile prealabile referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66.

Proiect de hotărâre nr.152018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Ilca Reghina, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1045/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 5.

Proiect de hotărâre nr.162018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Chiș Emilia, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% .

Proiect de hotărâre nr.172018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Colaborare S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

Proiect de hotărâre nr.182018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-03-12T00:00:00+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rus Sorin Iovu, referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 1048/2017.

Proiect de hotărâre nr.192018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-03-12T00:00:00+02:00

Diverse.

Proiect de hotărâre nr.202018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20a

2018-03-12T00:00:00+02:00

A – numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.20a2018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20b

2018-03-12T00:00:00+02:00

B – numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.20b2018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20c

2018-03-12T00:00:00+02:00

C – aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor nr. 11 provizoriu, identificat prin nr. cad. 326301.

Proiect de hotărâre nr.20c2018-03-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20d

2018-03-12T00:00:00+02:00

D – indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2019, cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr.20d2018-03-12T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK