Ședința din 15 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-01-10T10:57:21+02:00

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zonă pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”.

Proiect de hotărâre nr. 12019-01-10T10:57:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-01-10T11:00:35+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A. din data de 4.02.2019, ora 11.

Proiect de hotărâre nr. 22019-01-10T11:00:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-01-10T11:02:22+02:00

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 32019-01-10T11:02:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-01-10T11:07:50+02:00

Privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre nr. 42019-01-10T11:07:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-01-10T11:09:21+02:00

Privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Proiect de hotărâre nr. 52019-01-10T11:09:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-01-10T11:11:39+02:00

Privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât.

Proiect de hotărâre nr. 62019-01-10T11:11:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-01-10T11:14:51+02:00

Alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kártya și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Proiect de hotărâre nr. 72019-01-10T11:14:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-01-10T11:19:39+02:00

Privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Proiect de hotărâre nr. 82019-01-10T11:19:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-01-10T13:30:29+02:00

Privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2019 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 92019-01-10T13:30:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-01-10T13:34:32+02:00

Privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 102019-01-10T13:34:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-01-10T11:27:45+02:00

Privind aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 112019-01-10T11:27:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-01-10T11:33:14+02:00

Privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 122019-01-10T11:33:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-01-10T11:42:29+02:00

Privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul Florin Piersic, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 132019-01-10T11:42:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-01-10T11:44:56+02:00

Privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia, din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.

Proiect de hotărâre nr. 142019-01-10T11:44:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-01-10T11:46:23+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A; beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 152019-01-10T11:46:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-01-10T11:47:45+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 162019-01-10T11:47:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-01-10T11:50:40+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24; beneficiară: S.C. Winter Com S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 172019-01-10T11:50:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-01-10T11:54:25+02:00

1privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14).

Proiect de hotărâre nr. 182019-01-10T11:54:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-01-10T11:56:05+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1072/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr.16).

Proiect de hotărâre nr. 192019-01-10T11:56:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-01-15T10:08:13+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11).

Proiect de hotărâre nr. 202019-01-15T10:08:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-01-10T11:58:55+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1049/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21) și a Hotărârii nr. 1091/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1B și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21).

Proiect de hotărâre nr. 212019-01-10T11:58:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-01-15T10:05:52+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Năstase-Bucur Ruxandra-Maria, înregistrată sub nr. 573274/3 și 573281 din 29.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 222019-01-15T10:05:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-01-10T12:02:23+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam. 318-319, Sector 1, București, înregistrată sub nr. 570759/1/28.11.2018, împotriva Hotărârii nr. 678/29.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 232019-01-10T12:02:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24a

2019-01-14T12:47:53+02:00

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 24a2019-01-14T12:47:53+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK