Ședința din 15 iunie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr. 325714 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.12018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr. 328867 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.22018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr. 328803 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.42018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.52018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.62018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.72018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.82018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-06-15T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.92018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-06-15T00:00:00+03:00

Trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr.102018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-06-15T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 101/1.730 parte din terenul în suprafață de 1.730 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3.

Proiect de hotărâre nr.112018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. extindere și etajare hală de producție S+P+2E – Calea Baciului nr. 81-83; beneficiară: S.C. Cina Carmangerie S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.122018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27; beneficiari: Gorcea Ovidiu și Gorcea Marioara.

Proiect de hotărâre nr.132018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil birouri, 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59; beneficiari: Oprean Voicu și soția, Oprean Delia Alina.

Proiect de hotărâre nr.142018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire casă familială P+E, str. Livezeni nr. 6A; beneficiari: Tutaș Adrian Florin și soția, Tutaș Olimpia Loredana.

Proiect de hotărâre nr.152018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. extindere și etajare corp administrativ, str. B.P. Hasdeu nr. 6; beneficiar: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.162018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. Extindere casă unifamilială (corp C1) cu o unitate locativă, P+1E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 22A; beneficiari: Grigorovici Călin și Grigorovici Cecilia Catrinel.

Proiect de hotărâre nr.172018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E – str. Vrancea nr. 13A; beneficiar: Tălnaci Gabriel.

Proiect de hotărâre nr.182018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială – str. Madach Imre nr. 21; beneficiari: Șandor Sorin Sabin și Todea Leontina.

Proiect de hotărâre nr.192018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. – extindere clădire de birouri cu spațiu de garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33; beneficiară: S.C. Profi Construct S.A.

Proiect de hotărâre nr.202018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice cu caracter terțiar, str. Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A.

Proiect de hotărâre nr.212018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 5 – str. Iașilor nr. 16 Extindere Complex Medicala III – Chirurgie III; beneficiar: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor.

Proiect de hotărâre nr.222018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2018-06-15T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la Colegiul Național George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

Proiect de hotărâre nr.232018-06-15T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2018-06-15T00:00:00+03:00

Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr.242018-06-15T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK