Ședința din 18 ianuarie 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-01-12T18:30:53+02:00

Privind aprobarea utilizării, în anul 2023, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12023-01-12T18:30:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2023-01-12T18:31:01+02:00

Privind revizuirea numărului de burse aferente lunii decembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22023-01-12T18:31:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2023-01-12T18:31:09+02:00

Privind dezlipirea imobilului identificat cu nr. cad. 346406, înscris în C.F. nr. 346406 Cluj-Napoca, situat în Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32023-01-12T18:31:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiet de hotărâre nr. 4

2023-01-12T18:31:18+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiet de hotărâre nr. 42023-01-12T18:31:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2023-01-12T18:31:29+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52023-01-12T18:31:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2023-01-12T18:31:38+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Țebei (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62023-01-12T18:31:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2023-01-12T18:31:46+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciarăa unor imobile-terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58A și 58B. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72023-01-12T18:31:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2023-01-12T18:31:56+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79/A și declararea acestuia ca bun de interes public local. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82023-01-12T18:31:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2023-01-12T18:32:03+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor identificate prin nr. topo 9197/1 și nr. cad. 305813, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 31. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92023-01-12T18:32:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2023-01-12T18:32:15+02:00

Privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102023-01-12T18:32:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2023-01-12T18:32:24+02:00

Privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gh. Marinescu nr. 4, înscris în C.F. nr. 310370 Cluj-Napoca și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112023-01-12T18:32:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2023-01-12T18:32:32+02:00

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea corpurilor parazitare cu regim de înălțime parter, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122023-01-12T18:32:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2023-01-12T18:32:40+02:00

Privind revocarea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra terenului în suprafață de 272,6 mp., identificat ca parte din imobilul cu nr. cadastral 339442, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132023-01-12T18:32:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2023-01-12T18:32:49+02:00

Privind trecerea unor apartamente cu destinația de locuințe sociale, situate în municipiul Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142023-01-12T18:32:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2023-01-12T18:32:58+02:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1353/2022 a Tribunalului Cluj modificată prin Decizia Civilă nr. 1063/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4814/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152023-01-12T18:32:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2023-01-12T18:36:04+02:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1830/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1182/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3378/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162023-01-12T18:36:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2023-01-12T18:36:13+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (birouri, hotel de apartamente), P+2E+R, str. George Coșbuc nr. 11; beneficiari: Gagea Ilie Claudiu și Gagea Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172023-01-12T18:36:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2023-01-12T18:36:28+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – extindere, amenajări și recompartimentări interioare showroom corp C1, D+P+E, Calea Turzii nr. 251; beneficiară: S.C. Eurial Invest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182023-01-12T18:36:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2023-01-12T18:36:36+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte – 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Bobâlnei nr. 54-54A; beneficiare: S.C. Spectrum Arthome S.R.L., S.C. Costinvest Imo S.R.L. și S.C. GAP City Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192023-01-12T18:36:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2023-01-12T18:36:47+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, Aleea Sabin Drăgoi nr. 8; beneficiari: Vasile Macovei Oanea și Maria Angela Oanea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202023-01-12T18:36:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2023-01-12T18:36:53+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Oașului nr. 226 A; beneficiari: Podea Samuel și Podea Daniela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212023-01-12T18:36:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2023-01-12T18:37:02+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Bârc II nr. 5; beneficiar: Ciciovean Mirel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222023-01-12T18:37:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2023-01-12T18:37:09+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Câmpului nr. 117; beneficiari: Lutaș Dan-Horea, Lutaș Ioana, Drăgan Dan și Drăgan Maria-Letiția. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232023-01-12T18:37:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2023-01-12T18:37:17+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C1 – P, str. Traian Vuia nr. 250; beneficiari: Lazăr Viorel-Corneliu, Sabo Ana, Sabo Sergiu-Marius și Culda Gabriel-Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242023-01-12T18:37:17+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK