Ședința din 19 noiembrie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2018-11-16T16:39:47+02:00

Privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj- Napoca în Comisia de specialiști, constituită potrivit Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum și modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Anexei 1, din Legea fondului funciar nr. 18/1991, norme cuprinse în Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1440 din 26 octombrie 2018.

Proiect de hotărâre nr. 12018-11-16T16:39:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2018-11-16T16:41:41+02:00

Privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Proiect de hotărâre nr. 22018-11-16T16:41:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2018-11-16T16:46:50+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ioan Iacob din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 32018-11-16T16:46:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2018-11-16T16:48:16+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Mărăști și a imobilului Aleea Bibliotecii din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 42018-11-16T16:48:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2018-11-16T16:49:41+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Donici din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 52018-11-16T16:49:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2018-11-16T16:50:57+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sergiu Celibidache din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 62018-11-16T16:50:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2018-11-16T16:52:11+02:00

Privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 72018-11-16T16:52:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2018-11-16T16:53:40+02:00

Privind încheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, în scopul depunerii proiectului de revitalizare a malurilor Someșului, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiect de hotărâre nr. 82018-11-16T16:53:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2018-11-16T16:56:55+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris” din municipiul Cluj- Napoca, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4.

Proiect de hotărâre nr. 92018-11-16T16:56:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2018-11-16T17:00:33+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în Municipiul Cluj-Napoca – Zona 1 – Lunca Someșului Mic; beneficiar: Municipiul Cluj- Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 102018-11-16T17:00:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2018-11-16T17:03:01+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în Municipiul Cluj-Napoca – Zona 2 – Parcul Armătura; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 112018-11-16T17:03:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2018-11-16T17:04:09+02:00

Privind prorogarea termenului de depunere a formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind aprobarea acordării tichetelor sociale din cadrul Programului social „Alimente”.

Proiect de hotărâre nr. 122018-11-16T17:04:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2018-11-16T17:05:21+02:00

Privind aprobarea P.U.D. reabilitare, extindere și modernizare Grădinița „Floare de Iris” P+2E+R, str. Războieni nr. 67A; beneficiar: Municipiul Cluj- Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 132018-11-16T17:05:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2018-11-16T17:06:57+02:00

Privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 200.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 451/2018.

Proiect de hotărâre nr. 142018-11-16T17:06:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2018-11-16T17:08:45+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11.30.

Proiect de hotărâre nr. 152018-11-16T17:08:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2018-11-16T17:10:32+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, în sensul îndreptării erorii materiale strecurate la pct. 2.4.3 și 2.4.4.

Proiect de hotărâre nr. 162018-11-16T17:10:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2018-11-16T17:12:02+02:00

Privind modificarea Art. 3 al Hotărârii nr. 21/2018 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.).

Proiect de hotărâre nr. 172018-11-16T17:12:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2018-11-16T17:13:36+02:00

Privind revizuirea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, aprobat prin Hotărârea nr. 976 din 28 noiembrie 2017, sub aspectul duratei concesiunii.

Proiect de hotărâre nr. 182018-11-16T17:13:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2018-11-16T17:17:09+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj- Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Proiect de hotărâre nr. 192018-11-16T17:17:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2018-11-16T17:19:11+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018.

Proiect de hotărâre nr. 202018-11-16T17:19:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2018-11-16T17:34:38+02:00

Informare cu privire la Adresa nr. 534804/42/9.11.2018 formulată de S.C. FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A.

Proiect de hotărâre nr. 212018-11-16T17:34:38+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK