Ședința din 2 februarie 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-01-27T16:09:18+02:00

Privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12023-01-27T16:09:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2023-01-30T14:25:01+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.02.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22023-01-30T14:25:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2023-01-27T16:17:41+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 21.02.2023, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 23.02.2023, ora 11, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32023-01-27T16:17:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2023-01-27T16:18:10+02:00

Privind aprobarea numărului de burse de performanță aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar particular. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42023-01-27T16:18:10+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2023-01-27T16:18:55+02:00

Privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei, aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei, diferență aferentă trimestrului III al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52023-01-27T16:18:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2023-01-27T16:19:28+02:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021, 572/2021, 726/2021, 138/2022 și 370/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62023-01-27T16:19:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2023-01-27T16:20:19+02:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 36, sc. 1, parter, ap. 2, doamnei Căldărar Ecaterina și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72023-01-27T16:20:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2023-01-27T16:20:57+02:00

Privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82023-01-27T16:20:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2023-01-27T16:21:31+02:00

Privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92023-01-27T16:21:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2023-01-27T16:22:12+02:00

Privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102023-01-27T16:22:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2023-01-27T16:22:48+02:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaissa nr. 15 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112023-01-27T16:22:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2023-01-27T16:23:22+02:00

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 49-51, înscrise în C.F. nr. 320818, 320818-C1, 320815, 320815-C1 și 329286 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122023-01-27T16:23:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2023-01-27T16:24:06+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor, situate în strada Horea nr. 19A, aferente Școlii Gimnaziale Horea din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132023-01-27T16:24:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2023-01-27T16:24:44+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 12 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142023-01-27T16:24:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2023-01-27T16:25:47+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren cu nr. cadastral 350363, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152023-01-27T16:25:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2023-01-27T16:26:25+02:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016*. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162023-01-27T16:26:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2023-01-27T16:27:05+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt – Str. Bună ziua – nord; beneficiari: STK PROPERTIES S.A. și EMERGENT REAL ESTATE S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172023-01-27T16:27:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2023-01-27T16:27:45+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Colonia Breaza – sud; beneficiari: Olinca Constantin, Olinca Ana, Olinca Constantin Cristian, Olinca Liana-Adela, S.C. DEZIMO CLU S.R.L., S.C. IMOINSTANT S.R.L., Priscorniță Iulia, Priscorniță Marinel-Cătălin, Szoke Eva, Kapdebo Gertrud, Kruppa Bela, Antal Ioan, Sas Octavian-Gabriel, Sas Manuela-Cristina, Jeflea Laura Viorica, Jeflea Beniamin, Jeflea Dochița, Benk Edith, Benk Arpad, Dreve Octavian, Bocoș Vasile, Bocoș Maria, Floarea Felicia Rodica și Crișan Cristian Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182023-01-27T16:27:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2023-01-27T16:28:19+02:00

Privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 192023-01-27T16:28:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2023-01-27T16:28:58+02:00

Privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației „Cluster Agro Food Ind Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202023-01-27T16:28:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2023-01-27T16:29:56+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 880/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea Turnului Pompierilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212023-01-27T16:29:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2023-01-27T16:30:34+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 (desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare, constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, cu terasele de alimentație publică aferente, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 678/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222023-01-27T16:30:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2023-01-27T16:31:12+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 998/2019 (aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu S.C. Coral Impex S.R.L.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 62/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232023-01-27T16:31:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2023-01-27T16:31:52+02:00

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașii eroilor-martiri, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242023-01-27T16:31:52+02:00