Ședința din 2 iulie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 673 mp., parte din imobilul „cantină școlară”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 60, în incinta Colegiului de Muzică Sigismund Toduță.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 38.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

privind darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a apartamentelor nr. 6 și 9 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galaxiei nr. 7/A.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

privind aprobarea acordului de radiere, din C.F. nr. 251475 Cluj-Napoca, a dreptului de proprietate al Statului Român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, asupra cotei de 11096/322500 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 4, fostă str. Dimitrov nr. 7.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

privind aprobarea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „100 de ani de relații de prietenie româno-americane”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK