Ședința din 23 martie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-03-18T11:13:26+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-03-18T11:13:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-03-18T11:13:31+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-03-18T11:13:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-03-18T11:13:35+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Carierei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-03-18T11:13:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-03-18T11:14:16+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-03-18T11:14:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-03-18T16:22:31+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana Laura. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-03-18T16:22:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-03-18T11:15:50+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-03-18T11:15:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-03-18T11:16:07+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-03-18T11:16:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-03-18T11:16:17+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-03-18T11:16:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-03-18T11:16:24+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-03-18T11:16:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-03-18T11:16:30+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-03-18T11:16:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-03-18T12:11:33+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache Ionescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-03-18T12:11:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-03-18T12:12:11+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-03-18T12:12:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-03-18T16:22:36+02:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-03-18T16:22:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-03-18T12:13:15+02:00

Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-03-18T12:13:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-03-18T12:13:11+02:00

Privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-03-18T12:13:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-03-18T16:22:44+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 480 de m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/13, 12850/6/1/3/13, 12850/7/1/3/13 și 12850/8/1/3/13 înscrise în C.F. nr. 283562 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii Nichita Stănescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-03-18T16:22:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-03-18T16:22:52+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.F. nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-03-18T16:22:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-03-18T16:22:56+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 m.p., identificate cu nr. topo 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16 și 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17, înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-03-18T16:22:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-03-18T12:15:13+02:00

Privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Mănăștur II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-03-18T12:15:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-03-18T12:15:16+02:00

Privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-03-18T12:15:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-03-18T12:15:07+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-03-18T12:15:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-03-18T16:23:00+02:00

Privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1166/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosar nr. 24888/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-03-18T16:23:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-03-18T16:23:14+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-03-18T16:23:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-03-18T12:17:51+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 119; beneficiară: S.C. Dennver Comimpex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-03-18T12:17:51+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK