Ședința din 27 septembrie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. punct de expunere produse traditionale si artizanat si bucatarie de vara, str. Foisorului nr. 22; beneficiar: Negru Aurel.

Proiect de hotărâre nr.12011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Voievodul Gelu nr. 30A; beneficiara: Roza Ioana.

Proiect de hotărâre nr.22011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Petru Cretia nr. 4; beneficiar: Reijers Walterus.

Proiect de hotărâre nr.32011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.Z. – aleea Nectarului, zona Câmpului est; beneficiar: Bogdan Horia Marius.

Proiect de hotărâre nr.42011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. locuinta colectiva P+2E, str. Marton Aron nr. 6; beneficiar: Hosu Vasile Alexandru.

Proiect de hotărâre nr.52011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. imobil de birouri D+P+5E si corp parter înalt, str. Taietura Turcului nr. 47; beneficiara: SC BANCA TRANSILVANIA SA.

Proiect de hotărâre nr.62011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. sapte locuinte unifamiliale P+E, str. Viile Dâmbului Rotund nr. 21D-E si str. Rubinului nr. 46; beneficiar: Both Gabriel.

Proiect de hotărâre nr.72011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotărâre nr.82011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2011-09-27T00:00:00+03:00

Constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Proiect de hotărâre nr.92011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local în anul 2012 pentru asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Proiect de hotărâre nr.102011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Trascaului, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.112011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Liviu Rebreanu, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.122011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare trotuare si alei adiacente la strada Tatra, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.132011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuintele destinate închirierii, construite din fonduri ANL.

Proiect de hotărâre nr.142011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2011-09-27T00:00:00+03:00

Extinderea suprafetei locative, situata în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 15, cu suprafata de 12,46 mp.

Proiect de hotărâre nr.152011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2011-09-27T00:00:00+03:00

Extinderea suprafetei locative, situata în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4 ap. 4, cu suprafata de 14,06 mp., ce reprezinta apartamentul 3.

Proiect de hotărâre nr.162011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2011-09-27T00:00:00+03:00

Modificarea Hotarârii nr. 483/1998 asa cum a fost modificata si completata prin Hotarârile nr. 277/2004, 434/2005, 306/2009 si 185/2010.

Proiect de hotărâre nr.172011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2011-09-27T00:00:00+03:00

Însusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 15708, situat în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.182011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 251, din proprietatera Statului Român si administrarea Interprinderii de Stat Industria de Caramizi si Tigle Cluj, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.192011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2011-09-27T00:00:00+03:00

Însusirea documentatiei tehnice pentru actualizarea informatiilor cadastrale referitoare la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46.

Proiect de hotărâre nr.202011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2011-09-27T00:00:00+03:00

Aprobarea solicitarii de trecere a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 3-5, în suprafata de 3270 mp., din proprietatea Statului Român si administrarea Ministerului Sanatatii si Ocrotirii Sociale, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.212011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2011-09-27T00:00:00+03:00

Reglementarea situatiei corpului II din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Înfratirii nr. 15, si aprobarea demolarii acestuia.

Proiect de hotărâre nr.222011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2011-09-27T00:00:00+03:00

Darea în folosinta gratuita a unor spatii situate în municipiul Cluj-Napoca, aflate în administrarea Consiliului local, în vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.232011-09-27T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2011-09-27T00:00:00+03:00

Reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în care îsi desfasoara activitatea unitati de învatamânt preuniversitar.

Proiect de hotărâre nr.242011-09-27T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK