Ședința din 28 aprilie 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2014-04-28T00:00:00+03:00

Incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. si validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milasan Flavius Lucian Valentin Gheorghe, din partea U.S.L.

Proiect de hotărâre nr.12014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013 si Hotararea nr. 27/2014.

Proiect de hotărâre nr.22014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 570/2013 (desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie).

Proiect de hotărâre nr.32014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat), modificata prin Hotararea nr. 26/2013.

Proiect de hotărâre nr.42014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 290/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca), astfel cum a fost completata de Hotararea nr. 319/2012.

Proiect de hotărâre nr.52014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea si completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 498/2012.

Proiect de hotărâre nr.62014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2014-04-28T00:00:00+03:00

Criteriile de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte de serviciu si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte de serviciu, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti.

Proiect de hotărâre nr.72014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2014-04-28T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floresti nr. 58B, cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani si incetarea a doua contracte de inchiriere.

Proiect de hotărâre nr.82014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2014-04-28T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect spatii de locuit situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

Proiect de hotărâre nr.92014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2014-04-28T00:00:00+03:00

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.102014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2014-04-28T00:00:00+03:00

Repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati pentru anul 2014, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014.

Proiect de hotărâre nr.112014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013, modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013, 502/2013 si 573/2013).

Proiect de hotărâre nr.122014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2014-04-28T00:00:00+03:00

Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea imobilului – magazie de materiale, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

Proiect de hotărâre nr.132014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2014-04-28T00:00:00+03:00

Dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat in muncipiul Cluj-Napoca, str. Manasturului nr. 88, in suprafata de 50 mp., in vederea extinderii imobilului autorizat.

Proiect de hotărâre nr.142014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2014-04-28T00:00:00+03:00

Dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, in suprafata de 57 mp., in vederea extinderii si mansardarii locuintei.

Proiect de hotărâre nr.152014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2014-04-28T00:00:00+03:00

Vanzarea unei suprafete de teren de 36 mp., cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 84.

Proiect de hotărâre nr.162014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2014-04-28T00:00:00+03:00

Vanzarea unei suprafete de teren de 48 mp., cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 84.

Proiect de hotărâre nr.172014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2014-04-28T00:00:00+03:00

Vanzarea suprafetei de 616 mp. de teren cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 9.

Proiect de hotărâre nr.182014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2014-04-28T00:00:00+03:00

Darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25.

Proiect de hotărâre nr.192014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2014-04-28T00:00:00+03:00

Insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 1.

Proiect de hotărâre nr.202014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2014-04-28T00:00:00+03:00

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 119344/2011, incheiat cu S.C. APLEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMPORT EXPORT CONSIGNATIE S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.212014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2014-04-28T00:00:00+03:00

Modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 219215/2013, scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cotita nr. 12, ap. 3 si introducerea acestuia in circuitul spatiilor cu alta destinatie.

Proiect de hotărâre nr.222014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2014-04-28T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte de serviciu.

Proiect de hotărâre nr.232014-04-28T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2014-04-28T00:00:00+03:00

Completarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22), modificata prin Hotararea nr. 589/2013.

Proiect de hotărâre nr.242014-04-28T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK