Ședința din 3 octombrie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2018-09-28T12:44:46+03:00

Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca doamnei Salvia Marion Wood-Lamont.

Proiect de hotărâre nr. 12018-09-28T12:44:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2018-09-28T08:55:21+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Proiect de hotărâre nr. 22018-09-28T08:55:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2018-09-28T12:47:22+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 329714, înscris în C.F. nr. 329714 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 32018-09-28T12:47:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2018-09-28T12:47:26+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Kős Károly nr. 4, identificat cu nr. cadastral 330969, înscris în C.F. nr. 330969 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 42018-09-28T12:47:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2018-09-28T12:48:34+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 137.

Proiect de hotărâre nr. 52018-09-28T12:48:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2018-09-28T12:48:37+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu f.n.

Proiect de hotărâre nr. 62018-09-28T12:48:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2018-09-28T12:48:42+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Hârlețului f.n.

Proiect de hotărâre nr. 72018-09-28T12:48:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2018-09-28T12:48:45+03:00

Privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit Bambi, a corpurilor de clădire B, D și a terenului în suprafață de 2.816 mp., din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58.

Proiect de hotărâre nr. 82018-09-28T12:48:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2018-09-28T12:50:45+03:00

Privind propunerea de punere la dispoziția proiectului „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020” a unor imobile-terenuri pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, proiect ce va fi implementat de către Compania de Apă Someș S.A.

Proiect de hotărâre nr. 92018-09-28T12:50:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2018-09-28T12:50:49+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a terenurilor aferente panourilor publicitare situate în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 102018-09-28T12:50:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2018-09-28T12:50:53+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013 și 729/2016.

Proiect de hotărâre nr. 112018-09-28T12:50:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2018-09-28T12:50:58+03:00

Privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 137/2017 (închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest).

Proiect de hotărâre nr. 122018-09-28T12:50:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2018-09-28T12:51:03+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Amplasarea statuii Iuliu Maniu, Piața Ștefan cel Mare; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr. 132018-09-28T12:51:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2018-09-28T12:55:29+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1079/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1/2, 1/2A și 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 4)

Proiect de hotărâre nr. 142018-09-28T12:55:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2018-09-28T12:55:26+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1046/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74)

Proiect de hotărâre nr. 152018-09-28T12:55:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2018-09-28T12:55:22+03:00

Privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 162018-09-28T12:55:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2018-09-28T12:55:19+03:00

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 635 din 16.05.2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, demolare parțială, reconstruire, reparații capitale, compartimentare și mansardare imobil birouri b-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”.

Proiect de hotărâre nr. 172018-09-28T12:55:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2018-09-28T12:55:15+03:00

Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 666 din 16.05.2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea arhivei generale a primăriei”.

Proiect de hotărâre nr. 182018-09-28T12:55:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2018-09-28T12:58:42+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Circulație și a Comisiei operative de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora).

Proiect de hotărâre nr. 192018-09-28T12:58:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2018-09-28T12:58:31+03:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 503/2018 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4)

Proiect de hotărâre nr. 202018-09-28T12:58:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2018-09-28T12:58:18+03:00

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței Căsuța Poveștilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

Proiect de hotărâre nr. 212018-09-28T12:58:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2018-09-28T12:58:04+03:00

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea Turnului Pompierilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1.

Proiect de hotărâre nr. 222018-09-28T12:58:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2018-09-28T12:57:52+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 175/2018 (alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 232018-09-28T12:57:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2018-09-28T12:57:45+03:00

Privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Programul „European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (R.O.E.E.A.)” și plata cotizației anuale aferente.

Proiect de hotărâre nr. 242018-09-28T12:57:45+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK