Ședința din 4 aprilie 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-03-30T11:53:02+03:00

Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Mircea-Dorin Rusu – personalitate de referință a rugbyului și a mișcării sportive românești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12023-03-30T11:53:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2023-03-29T16:30:06+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22023-03-29T16:30:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2023-03-29T16:30:35+03:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32023-03-29T16:30:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2023-03-29T17:32:12+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului compus din teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 12-14. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42023-03-29T17:32:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2023-03-29T17:32:34+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ialomiței (tronson 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52023-03-29T17:32:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2023-03-29T17:33:02+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în str. Sighișoarei nr. 15, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Alexandra Oană.

Proiect de hotărâre nr. 62023-03-29T17:33:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2023-03-30T11:56:45+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, identificate cu nr. cadastrale 335488 și 335489. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72023-03-30T11:56:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2023-03-30T12:05:27+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 350594, înscris în C.F. nr. 350594 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82023-03-30T12:05:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2023-03-30T12:05:45+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, parter, ap. 1, în favoarea domnului Șoltuz Ștefan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92023-03-30T12:05:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2023-03-30T12:05:53+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, parter, ap. 3, în favoarea doamnei Antal Maria Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102023-03-30T12:05:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2023-03-30T12:06:04+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 78, parter, ap. 3, în favoarea domnului Kiss Marton. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112023-03-30T12:06:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2023-03-30T12:06:14+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, parter, ap. 3-4, în favoarea doamnei Lucaci Domnița-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122023-03-30T12:06:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2023-03-30T12:06:38+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, subsol, ap. 3, în favoarea doamnei Tordai Ana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132023-03-30T12:06:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2023-03-30T12:06:56+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 87, sc. II, parter, ap. 79, în favoarea domnului Dârjan Emil. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142023-03-30T12:06:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2023-03-30T12:07:21+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 1 (identic cu ap. 14 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U12 Cluj-Napoca, în favoarea doamnei Szanto Magdalena. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152023-03-30T12:07:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2023-03-30T12:10:52+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 8 (identic cu ap. 3 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U1 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Moga Ștefan-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162023-03-30T12:10:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2023-03-30T12:11:00+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, parter, ap. 9 (identic cu ap. 2 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U11 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Vitalyos Gabor-Aron. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172023-03-30T12:11:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2023-03-30T12:11:09+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, etaj 1, ap. 15 (identic cu ap. 16 din documentația de preluare), înscrisă în C.F. nr. 307932-C1-U15 Cluj-Napoca, în favoarea domnului Ujvari Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182023-03-30T12:11:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2023-03-30T12:11:15+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 640/2019 (vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192023-03-30T12:11:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2023-03-30T12:11:23+03:00

Privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, încheiat cu Cabinete Medicale Grupate Promedica Group, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, a domnului Dr. Al Muhtaseb Husni, în locul domnului Dr. Gombos Szilard-Laszlo și a doamnei Dr. Nemeș Veronica, în locul doamnei Dr. Diculescu Smaranda Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202023-03-30T12:11:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2023-03-30T12:11:37+03:00

Privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1764/6.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Lupu Mihail și Cabinet Medical Dr. Rusu Octavian Grigore, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 38, ap. 71, a Societății DRIONU S.R.L., în locul domnului Dr. Rusu Octavian Grigore. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212023-03-30T12:11:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2023-03-30T12:11:48+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 49/1996, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 29/1996 și nr. 337/2006 (modificare beneficiar contract de concesiune și completare cu nr. C.F. și nr. topo). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222023-03-30T12:11:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2023-03-30T12:11:58+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017, nr. 490/2018, nr. 114/2019, nr. 363/2019, nr. 821/2019, nr. 864/2019, nr. 623/2020, nr. 206/2021, nr. 572/2021, nr. 726/2021, nr. 138/2022, nr. 370/2022 și nr. 64/2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232023-03-30T12:11:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2023-03-30T12:12:08+03:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, sc. 1, parter, ap. 6, domnului Hoca Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242023-03-30T12:12:08+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK