Ședința din 9 aprilie 2015

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 74.984/3 din 24.02.2015, formulata de Macicasan Adrian Valentin, prin care solicita modificarea noului P.U.G., privind noua destinatie de subzona verde, stabilita pe terenul din str. Lombului, unde sunt edificate constructii.

Proiect de hotărâre nr.12015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 65.025/3 din 12.02.2015, formulata de Suciu Maria, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din str. Nicolae Titulescu nr. 230A (fosta Pata nr. 230), in subzona specifica locuirii.

Proiect de hotărâre nr.22015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Cererea nr. 59.338/43 din 13.02.2015, formulata de Magurean Gavril, prin care contesta suprafata minima a parcelei in U.T.R. Aapp (in zona de agrement public), considerand ca este o norma abuziva – dansul detine 3 parcele ce insumeaza 2517 m.p. si doreste sa construiasca locuinte.

Proiect de hotărâre nr.32015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 39.976/30.01.2015, formulata de catre Pop Adrian Iarin si Pop Daciana, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, respectiv schimbarea incadrarii functionale a zonei in care este amplasata parcela pe care o detin, din U.T.R. Aapp intr-o incadrare functionala care sa permita construirea de locuinte.

Proiect de hotărâre nr.42015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 43.454/03.02.2015 (si nr. 43.450/03.02.2015), formulata de un grup de proprietari (Huluban Adrian Ioan, Ionescu Sever, Pop Vancea Florin, Pop Vancea Maria, Borza Vasile, Poptelecan Augustin si Poptelecan Sanda Lucica), prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp in U.T.R. Liu = zona de locuinte cu regim redus de inaltime.

Proiect de hotărâre nr.52015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 28.774/22.01.2015, completata prin Precizarea inregistrata la nr. 47.120/05.02.2015, formulata de Paslari Eduard si Paslari Inga, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp in U.T.R. Uli/c = zona de urbanizare, locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici.

Proiect de hotărâre nr.62015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 450.900/12.12.2014, formulata de Irimies Sergiu Vlad si Irimies Alina, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp inntr-o incadrare care sa permita construirea de locuinte (individuale si colective mici).

Proiect de hotărâre nr.72015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 55.222/11.02.2015, formulata de Badiu Aurel, Badiu Iosefina Marietta si Berindean Adrian Dan, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” si schimbarea incadrarii functionale a terenurilor detinute, din U.T.R. Vp intr-o incadrare functionala care sa permita edificarea unei constructii.

Proiect de hotărâre nr.82015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 41.606/43 si 41.619 din 0.2.02.2015, formulata de S.C ASSIX ARHITECTURE S.R.L. si S.C MERCURIAL S.R.L., prin care contesta stabilirea distantei minime de 26 m. de amplasare a constructiilor pana la limita laterala a parcelei spre Somesul Mic, fata de 15 m., cat este stabilit prin P.U.Z. Centru de afaceri, comercial si rezidential „Riverfront”, aprobat prin Hotararea nr. 524/2008.

Proiect de hotărâre nr.92015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Memoriul nr. 39.932/43 din 30.01.2015, formulat de S.C. MIB PRODCOM S.R.L., prin care solicita schimbarea incadrarii functionale a imobilului din str. Rene Descartes nr. 21, respectiv, in loc de U.T.R. S_L1i, sa fie stabilita incadrarea U.T.R. Liu.

Proiect de hotărâre nr.102015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia formulata de Dumitrescu Andreea si Rusu Mihai Calin, inregistrata la nr. 37.680/43 din 29.01.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele de teren din zona livezii Palocsay, respectiv, in loc de U.T.R. AL, sa fie stabilita incadrarea anterioara – U.T.R. L5c si U.T.R. L3c.

Proiect de hotărâre nr.112015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 54.088/10.02.2015, formulata de S.C. STUDIO IMPRESS DESIGN S.R.L., prin care contesta suprafata minima construibila de 800 m.p. pentru terenurile din zona ZCP M3, considerand ca este o norma abuziva – dansul detine o parcela de 665 m.p.

Proiect de hotărâre nr.122015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Petitia nr. 92.682/1 din 09.03.2015, formulata de Marina Doina, prin care solicita solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – drum catre Sopor sau sa fie expropriat la pretul pietei; nu este de acord cu schimbul de teren.

Proiect de hotărâre nr.132015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia nr. 55.535/1 din 11.02.2015, formulata de Moldovan Bogdan Paul, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud.

Proiect de hotărâre nr.142015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia nr. 55.507/1 din 11.02.2015, formulata de Popa Viorel Nicolae, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud sau sa fie expropriat la pretul pietei.

Proiect de hotărâre nr.152015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia nr. 87.362/3 din 04.03.2015, formulata de Codrea Gheorghe, prin care solicita „despagubire (la pretul de piata (…) stabilit de evaluator autorizat si agreat” de dansul, pentru realizarea arterelor de circulatie; nu este de acor cu schimbul de teren.

Proiect de hotărâre nr.162015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Cererea nr. 59.137 din 13.02.2015, formulata de S.C. VIOREL sI DAN AUTO S.R.L., prin care solicita corectarea erorii de a incadra in doua U.T.R. terenul din B-dul 1 Decembrie 1918, inscris in CF nr. 114.808 si incadrarea acestuia intr-o singura unitate teritoriala – Em; terenul a fost concesionat prin Contractul nr. 20.831/1995 si pe acesta a fost amplasata o constructie (service auto, magazin, motel).

Proiect de hotărâre nr.172015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Adresa nr. 54.515/43 din 11.02.2015, formulata de un grup de proprietari ai unor parcele de teren din zona Borhanci, reprezentati de Rus Susana, prin care solicita modificarea arterelor de circualtie prevazute in noul P.U.G. pe terenurile pe care le detin in zona Borhanci – str. Voievodul Gelu.

Proiect de hotărâre nr.182015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 17.486/43 din 15.01.2015, formulata de Iancu Adrian, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, respectiv modificarea incadrarii functionale a terenurilor situate pe str. Dostoievski nr. 16-18-20, din U.T.R. RrM2 in U.T.R. Lip, asemanator cu incadrarea parcelelor invecinate.

Proiect de hotărâre nr.192015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 17.490 din 15.01.2015, formulata de Iancu Adrian, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste Sectiunea 3, Art. 9 „Stationarea autovehiculelor”, din Regulamentul local de urbanism.

Proiect de hotărâre nr.202015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 46.771/05.02.2015, formulata de Sancraian Ioan si Sancraian Maria, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din Calea Someseni nr. 6 (partial), in zona de spatii verzi; solicita renuntarea la incadrarea Ve si mentinerea incadrarii CM4, valabile la data aprobarii P.U.D. – hala parter – corelare cu P.U.Z. Selgros, aprobat prin Hotararea nr. 45/2009.

Proiect de hotărâre nr.212015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia nr. 18.875/1 din 15.01.2015 si completata cu documentatia topo prin Adresa nr. 110.061 din 19.03.2015, formulata detopan Dana, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud, efectuarea unui schimb de teren sau cumpararea terenului de catre primarie, fara diminuarea valorii acestuia.

Proiect de hotărâre nr.222015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Contestatia nr. 45.046/43 din 04.02.2015, formulata de S.C. TCI INVEST S.A., prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele de teren din str. Augustin Bunea nr. 1, respectiv, in loc de U.T.R. Vs, sa fie restabilite conditiile de construire din vechiul P.U.G. (U.T.R. CB4a).

Proiect de hotărâre nr.232015-04-09T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2015-04-09T00:00:00+03:00

Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 83.434/43 din 02.03.2015, formulata de S.C. TRISOM RECORD S.A., prin care solicita modificarea incadrarii functionale a terenului din str. Onisifor Ghibu nr. 20B, respectiv, in loc de U.T.R. Vs, sa fie restabilita incadrarea functionala propusa prin variantele anterioare ale noului P.U.G. (U.T.R. RIM).

Proiect de hotărâre nr.242015-04-09T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK