Ședința extraordinară din 22 decembrie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-12-17T17:37:12+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pentru trimestrul IV al anului 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12021-12-17T17:37:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-12-17T17:37:25+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M1, ap. 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22021-12-17T17:37:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-12-17T17:37:35+02:00

Privind completarea și modificarea Anexei la Hotărârea nr. 209/2021 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea nr. 112/2021, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 623/2021). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-12-17T17:37:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-12-17T17:37:49+02:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 372 mp., cu nr. topo. 5107/1/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 26, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-12-17T17:37:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-12-17T17:38:08+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pomet f.n.-Cimitir „Chinteni”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-12-17T17:38:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-12-17T17:38:25+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în str. Corneliu Coposu nr. 20, Grădinița cu Program Prelungit Neghiniță din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-12-17T17:38:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-12-17T17:38:39+02:00

Privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a șase stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice amplasate pe str. Molnar Piuariu, aparținând obiectivului Amenajarea de coridoare pietonale: str. Molnar Piuariu din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-12-17T17:38:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-12-17T17:39:14+02:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. René Descartes nr. 44; beneficiari: Vancea Cristian Nicolae și Vancea Otilia Cosmina. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-12-17T17:39:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-12-17T17:39:39+02:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială, S parțial+P+E, str. Martin Opitz nr. 11A; beneficiare: Crișan Floarea și Ferențiu Floarea Lavinia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-12-17T17:39:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-12-17T17:40:22+02:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială, (S)+P+E, str. Doinei nr. 45A provizoriu; beneficiară: S.C. Napoca Regal S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-12-17T17:40:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-12-17T17:43:43+02:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială, (S)+P+E, str. Doinei nr. 45C provizoriu; beneficiară: S.C. Napoca Regal S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-12-17T17:43:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-12-17T17:43:53+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană str. Beiușului latura vestică; beneficiari: Baciu Iosif Lucian și Baciu Violeta Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-12-17T17:43:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-12-17T17:44:39+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 1.100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lombului f.n., înscris în C.F. nr. 281034, proprietatea domnului Andreicuț Ioan Nicolaie și a doamnei Andreicuț Lucia, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-12-17T17:44:39+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-12-17T17:44:52+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 8596 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lombului f.n., înscris în C.F. nr. 286095, proprietatea S.C. Habbit Art S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-12-17T17:44:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-12-17T17:45:06+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 4296 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lombului f.n., înscris în C.F. nr. 313204, proprietatea domnului Both Gabriel și a doamnei Both Ramona Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-12-17T17:45:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-12-17T17:45:18+02:00

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 2864 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lombului nr. 48, înscris în C.F. nr. 295318, proprietatea domnului Dreve Ioan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-12-17T17:45:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-12-17T17:45:32+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 4443 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Drumul Sfântul Ioan f.n., înscris în C.F. nr. 319953, proprietatea domnului Mocănescu Marin Vlad și a doamnei Bărăgan Elena Sanda, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-12-17T17:45:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-12-17T17:45:46+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 40095 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Drumul Sfântul Ioan f.n., înscris în C.F. nr. 286765, proprietatea domnului Mocănescu Marin Vlad și a doamnei Bărăgan Elena Sanda, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-12-17T17:45:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-12-17T17:46:03+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 634 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Drumul Sfântul Ioan f.n., înscris în C.F. nr. 319952, proprietatea domnului Mocănescu Marin Vlad și a doamnei Bărăgan Elena Sanda, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-12-17T17:46:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-12-17T17:46:19+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 11.026 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 341218, proprietatea S.C. Frenent S.R.L., S.C. North Area Development S.R.L., S.C. Speedego S.R.L. și S.C. Accentrist S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-12-17T17:46:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-12-17T17:46:43+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 5.664 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 341148, proprietatea S.C. Frenent S.R.L., S.C. North Area Development S.R.L., S.C. Speedego S.R.L. și S.C. Accentrist S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-12-17T17:46:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-12-17T17:47:02+02:00

Rivind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 1.206 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 270781, proprietatea domnului Oros Tudor Emanoil, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-12-17T17:47:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-12-17T17:47:19+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 4.552 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 297441, proprietatea domnului Avram Cornel-Ștefan, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-12-17T17:47:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-12-17T17:47:58+02:00

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 500 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 313357, proprietatea domnului Popa Ovidiu Florin, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-12-17T17:47:58+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK