Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-06-23T12:18:36+03:00

Privind acordarea mandatului special reprezentantului în A.G.A. A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota adoptarea proiectului hotărârii A.G.A. A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj „privind încheierea actului adiţional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 1111/24.08.2022, aprobarea modificării prin recalculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022 aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru lotul 1 şi aprobarea modalităţii de facturare a serviciilor de către delegatul care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii pentru lotul 1”. Proiect din inițiativa primarului.