Art. 1. Titlul se acorda, dupa caz, din initiativa:

 1. primarului,
 2. consilierilor locali,
 3. persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus;
 4. unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Cluj Napoca, pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.

Art. 2. Acordarea titlului nu este conditionata de:

 1. cetatenie;
 2. nationalitate;
 3. varsta;
 4. domiciliu;
 5. sex;
 6. religie;
 7. apartenenta politica;

Art. 3. Titlul se acorda dupa caz:

 1. in timpul vietii celui in cauza;
 2. post-mortem;

Art. 4. Titlul are urmatoarele caracteristici:

 1. este personal;
 2. este netransmisibil;
 3. este un drept al titularului;
 4. are valabilitate nedeterminata;

Art. 5. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile urmatoare:

 1. personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii la dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca si a imaginii acestuia;
 2. personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele municipiului Cluj-Napoca in tara si strainatate;
 3. persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in municipiul Cluj-Napoca;
 4. persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au produs o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca ;
 5. unor fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor ulterioara au contribuit la imaginea pozitiva a municipiului Cluj- Napoca in lume;
 6. unor sportivi clujeni, care au obtinut rezultate deosebite in competitii sportive internationale.

Art. 6. Nu pot primi  titlul persoanele care se gasesc in una din urmatoarele situatii:

 1. condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru infractiuni contra statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ;
 2. care au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face dupa clarificarea situatiei juridice.

Art. 7. Persoanele care se gasesc in una din situatiile prevazute la art. 6, dupa caz:

 1. nu pot obtine titlul;
 2. pierd titlul obtinut.
Art. 8. Procedura dezbaterii candidaturilor este urmatoarea:

(1). Documentele cu propunerile se inregistreaza la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca, pentru Biroul invatamant, cultura;

(2). Documentele vor cuprinde cel putin urmatoarele inscrisuri:

 1. Declaratie tip de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca;
 2. Actul de identitate (xerocopie vizata in conformitate cu originalul);
 3. Curriculum Vitae in original;
 4. Certificat de cazier judiciar in original;
 5. trei recomandari de la persoane juridice si fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.
 6. expunerea de motive a initiatorului, in original;
 7. actul de deces al celui propus, dupa caz (copie vizata cu originalul);

(3). Directia invatamant, cultura intocmeste referatul si proiectul de hotarare si le inainteaza primarului, pentru a fi aprobate si Comisiei de specialitate din cadrul   Consiliului local pentru a fi discutate si pentru eliberarea avizului.

(4). Propunerile se dezbat in plenul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in sedinta ordinara sau extraordinara;

(5).Sinteza referatului intocmita de Directia invatamant, cultura, va fi citita in plenul sedintei   Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, de catre presedintele de sedinta.

(6). Acordarea titlului se va face in  plenului Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

(7). Propunerile respinse nu pot fi reintroduse in dezbatere in acceasi legislatura;

(8). Decernarea titlului se face de catre primarul municipiului Cluj Napoca.

Art. 9. Metodologia inmanarii titlului este urmatoarea:

 1. Presedintele de sedinta anunta festivitatea ce urmeaza sa se desfasoare;
 2. Primarul municipiului Cluj-Napoca prezinta motivele care au stat la baza hotararii.
 3. Primarul municipiului Cluj-Napoca inmaneaza diploma de “Cetatean de onoare al municipiului Cluj Napoca”, si o placheta realizata in acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezinta;
 4. Pot lua cuvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele laureatului;
 5. Cuvantul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;
 6. Laureatul este invitat sa scrie cateva randuri in cartea de Onoare a Municipiului Cluj Napoca ;

Art. 10. Diploma este inscrisa de catre Serviciul invatamant, cultura, din cadrul Directiei invatamant, cultura in Registrul cu evidenta Cetatenilor de onoare ai municipiului Cluj Napoca.

Art. 11. Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice:

 1. dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la dezbaterea materialelor care privesc intreaga comunitate;
 2. dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, sau in care acesta este co-organizator;
 3. dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile aflate in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art. 12. Drepturile prevazute la art 11 inceteaza in urmatoarele situatii

 1. decesul titularului;
 2. retragerea titlului.
Art. 13. Titlul se retrage in urmatoarele situatii:

 1. atunci cand, ulterior decernarii, apar incompatibilitatile prevazute la art. 6;
 2. atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura municipiului Cluj-Napoca, locuitorilor sai sau tarii;

Art. 14. Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, dupa urmatoarea metodologie:

 1. este sesizat Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca de catre persoanele mentionate la art. 1;
 2. dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului local;
 3. retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului local.
 4. la sedinta Consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va acorda cuvantul, la solicitarea sa;
 5. in caz de neparticipare, hotararea urmeaza a i se comunica in termen de 15 zile.
Art. 15. Cetatenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Cluj-Napoca ;
Art. 16. Informatiile publice referitoare la Cetatenii de Onoare vor fi publicate si in format electronic pe portalul Primariei municipiului Cluj Napoca, la rubrica special deschisa ca urmare a acestui regulament.